Ямбол

И през 2015 г. благосъстоянието в област Ямбол продължава да се подобрява, но ръстът му е по-бавен от средния за страната. Стабилното нарастване на заплатите и доходите, както и относително високата заетост обясняват добрите условия на живот през последните години. През 2016 г. пазарът на труда в област Ямбол се подобрява значително, но инвестиционната активност в областта все още е сравнително ниска. Основните местни данъци и такси в общините в област Ямбол са сходни с тези в страната през 2017 г. Областта не отбелязва напредък по отношение на покритието на кадастралната карта и изостава при електронните услуги.

Застаряването на населението в област Ямбол е по-изявено от средното за страната. Състоянието на образованието и на здравеопазването в областта са силно влошени. Ямбол продължава да показва изключително ниски резултати на зрелостните изпити и е сред областите с най-остър недостиг на лекари специалисти. Натовареността на наказателните съдии в окръжния съд е сравнително ниска, което се отразява благоприятно на бързината на правораздаването. Разкриваемостта на престъпленията, от друга страна, е висока. Културният живот в областта не е особено интензивен и през 2016 г.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или