Ямбол

Ямбол остава сред областите с ниска степен на икономическо развитие. Брутният вътрешен продукт на човек от населението и равнището на заплатите остават значително по-ниски от средните за страната, но бързо се подобряват през 2018 г. Безработицата остава над двойно по-висока от средната, а заетостта се свива. Ниската икономическа активност неизбежно води и до много високи нива на бедност и материални лишения. Привлечените чуждестранни инвестиции остават много ниски, но за сметка на това областта се справя относително добре в усвояването на средства от европейските фондове. Има добре развита пътна мрежа, но почти липсва железопътна. Въпреки някои увеличения през 2020 г. Ямбол остава с ниски местни данъци, а оценките на административния капацитет в общините също се подобряват.

Областта е с подчертано негативни и влошаващи се демографски показатели и ускорено застаряване. Въпреки постепенно подобряващите се резултати на зрелостните изпити училищното образование продължава да среща проблеми със задържането на учениците. Област Ямбол се отличава с най-трудния достъп до лекари специалисти и притеснително висока детска смъртност. Благодарение на ниската натовареност съдебната система е относително ефективна, а престъпността е с тенденция към спад. Жителите на областта генерират относително малко отпадъци, но проблемите с достъпа до пречиствателни станции за отпадъчни води остават големи. Театрите са най-популярната форма на културен живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или