Видин

Видин е една от областите с най-лошо социално и икономическо състояние в страната, като по-нисък БВП на глава от населението е регистриран единствено в Силистра и Сливен. Пазарът на труда продължава да изпитва затруднения, а Видин е сред малкото области, в които безработицата се повишава през 2017 година. Инвестиционната активност остава потисната, като между 2016 и 2015 г. инвестициите в ДМА се свиват с близо една четвърт. Въпреки сравнително ниските местни данъци и такси, непрозрачната администрация и изоставащото качество на услугите възпрепятстват подобряването на бизнес средата. Инфраструктурното развитие е в унисон с тенденциите в повечето други области.

Демографската ситуация в областта продължава да се влошава, като областта е рекордьор по отрицателен естествен прираст на населението. Качеството на училищното образование е незадоволително, но в град Видин през 2017 г. е открит филиал на Русенския университет. И през 2016 г. Видин остава единствената област без работеща пречиствателна станция. По-добри са показателите в сферата на здравеопазването, реда и сигурността, както и в сферата на културата.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или