Видин

Видин е областта с най-слаби показатели в сферата на доходите и стандарта на живот. На пазара на труда се забелязват положителни тенденции, но коефициентите остават неблагоприятни. Инвестиционната и бизнес активност в област Видин са сравнително слаби, а инфраструктурата е недобре развита. Видин е областта с най-нисък усреднен размер на разглежданите местни данъци и през 2022 година. Показателите, оценяващи работата на местната администрация, подреждат областта в дъното на класацията.

Видин остава областта с най-неблагоприятна демографска картина в страната и през 2021 година. Представянето и` в сферата на образованието е незадоволително. Здравеопазването страда от недостиг на лекари специалисти и на легла. През 2021 г. натовареността на наказателните съдии в областта се повишава, но и бързината на правораздаването отбелязва скок. Сравнително ниският дял на населението в градовете обяснява относително ограничения дял на свързаността с обществена канализация. През 2021 г. интензивността на културния живот се засилва.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или