Видин

Видин е сред областите с най-слаби показатели в сферата на доходите и стандарта на живот. Образователната структура на работната сила се подобрява, но безработицата продължава да е изключително висока. Инвестиционната и бизнес активност в област Видин са сравнително слаби, а инфраструктурата е недобре развита. Видин е сред областите с най-нисък усреднен размер на разглежданите местни данъци и през 2023 година. Показателите, оценяващи работата на местната администрация, подреждат областта в дъното на класацията.

Видин остава областта с най-неблагоприятна демографска картина в страната и през 2022 година. Резултатите на учениците са сравнително ниски и през 2023 година. Здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари специалисти и на легла. Натовареността на местните наказателни съдии е ниска, което се отразява и на бързината на правораздаването. Сравнително ниският дял на населението в градовете обяснява относително ограничения дял на свързаността с обществена канализация. През 2022 г. интензивността на културния живот и на туризма се засилва.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или