Видин

Видин е сред областите с най-слаби показатели за доходи и стандарт на живот. Заплатите и доходите нарастват бавно и остават далеч по-ниски от средните за страната. Областта се представя незадоволително и по отношение на показателите за пазара на труда и през 2019 г. Предизвикателство за пазара на труда остава и застаряването на населението. Видин е сред областите с ниски преки чуждестранни инвестиции. Подобно на повечето по-слабо развити икономически области, общините в област Видин поддържат сравнително ниски местни данъци. Представянето на областта в категорията „Администрация“ е най-слабото в страната.

Тенденцията към застаряване на населението е най-силно изразена в област Видин. Резултатите от матурите по български език и литература са почти идентични със средните за страната. Относителният брой на общопрактикуващите лекари в областта е по-голям от средния за страната, но и през 2019 г. се наблюдава сериозен недостиг на лекари специалисти и на болнични легла. Престъпленията в областта са сравнително много, но и разкриваемостта е висока. Видин е областта с най-чист от въглероден диоксид въздух в страната. В областта няма пречиствателни станции за отпадъчни води. Основна причина за доброто представяне на област Видин в категорията „Култура“ е високата посещаемост на музеите.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или