Видин

Видин е сред областите с най-нисък вътрешен продукт на глава от населението и е областта с най-ниски заплати. Тези показатели предопределят и сравнително високите дялове на населението, живеещо с материални лишения, и на това, живеещо в бедност, като бедните достигат близо 50% от населението. На пазара на труда тенденцията на ръст на заетостта от последните години бележи обрат през 2016 г., а безработицата остава над двойно по-висока от средната за страната. Инвестиционната активност в областта също остава сравнително ниска, макар и да бележи подобрение. Усреднените ставки на разглежданите местни данъци и такси в общините от областта поставят Видин сред областите с най-ниска данъчна тежест.

Видин затвърждава позицията си на областта с най-малко жители и е втората област с най-бързо застаряващо население. Образованието в областта показва някои положителни тенденции. Недостигът на лекари специалисти и ограничената леглова база предопределят ниския брой на преминалите за лечение болни. Разкриваемостта на престъпленията в областта рязко се повишава, а сравнително ниската натовареност на съдиите води до по-бързо правораздаване. Театрите и музеите в областта продължават да привличат значителен брой посетители.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или