Пловдив

След няколко години на колебливо нарастване през 2015 г. брутният вътрешен продукт на човек в областта изпреварва средния ръст за страната. Средната годишна работна заплата също нараства значително. Безработицата в областта продължава да намалява, но това се дължи основно на по-ниска икономическа активност на населението. Инвестиционната активност в област Пловдив е близка до тази в страната. Усредненият размер на местните данъци и такси в общините от област Пловдив е над средното ниво за страната.

Демографската картина в областта е значително по-благоприятна от общата за страната, като областта е сред малкото, които привличат нетни мигранти от други области. Областта продължава традицията си за сравнително добро представяне на зрелостните изпити. Броят на лекарите и капацитетът на болниците в областта остават по-големи от тези в страната. Въпреки че съдиите в област Пловдив са сред най-натоварените, правораздаването е сравнително бързо. Сравнително високата урбанизация и гъстота на населението в област Пловдив обясняват по-високия достъп на населението до канализация и пречиствателни станции. През 2016 г. най-бързо нарастване и най-голям брой посещения се наблюдават при кината.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или