Пловдив

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив продължава да нараства и през 2016 г. и остава шестият най-висок в страната. Нещо повече – ръстът му изпреварва средния за страната, въпреки относително високата база. Бързият ръст е съпроводен и със сравнително голямо увеличение на заплатите и доходите в областта. Новото повишение на икономическата активност през 2017 г. в областта е съпроводено едновременно от изстрелване на заетостта до рекордни нива и значително намаление на безработицата. Бизнес и инвестиционната активност в област Пловдив е сравнително добра. Пътищата в областта са със сравнително добро качество. Подобно на тенденциите в повечето икономически развити области нивото на местните данъци и такси в област Пловдив е сравнително високо. Самооценките на местната администрация за развитието на електронното правителство и предоставянето на услуги на „едно гише” намаляват през 2018 г. и отново са по-ниски в сравнение със средните за страната.

Общото застаряването на населението в страната не подминава и област Пловдив, въпреки че не е толкова дълбоко. За първи път зрелостниците в областта имат по-нисък от средния резултат на матурата по български език и литература през 2018 година. Сравнително високия брой на лекари и легла в местните болници обясняват защо именно Пловдив е областта с най-висок относителен брой на преминалите за лечение болни. Сравнително високата степен на урбанизация и гъстота на населението в областта обяснява относително добрата свързаност на населението с обществена канализация и с така, свързана с пречиствателни станции за отпадъчни води. Замърсяването на въздуха е сравнително ниско, но областта е на първо място по относителен обем на образуваните битови отпадъци. Местните кина се радват на висок интерес.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или