Пловдив

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив продължава да се увеличава. Делът на трудоспособното население е сравнително висок, но докато коефициентът на безработица е значително по-благоприятен от средния за страната, заетостта изостава. Инвестиционната и бизнес активност нарастват значително. Инфраструктурното развитие в областта получава много добра оценка. Данъците върху търговията и върху таксиметровия превоз са по-ниски от средните. Оценката за прозрачността в работата на местните администрации е над средната за страната.

Въпреки всеобщото застаряване на населението в страната областта се представя сравнително добре. Коефициентите на възрастова зависимост са благоприятни. Учениците показват добри резултати. Пловдив е сред областите с най-много лекари и легла в болниците спрямо населението. Относителният брой на преминалите за лечение болни е най-високият в страната. Натовареността на местните наказателни съдии е сред най-големите, но правораздаването е сравнително бързо. Делът на горската територия е колкото този в страната, но делът на нарушената е значително по-нисък. Културният живот в областта е сравнително интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или