Варна

Област Варна остава сред първенците по брутен вътрешен продукт на човек от населението и през 2021 година. Заплатите и доходите продължават да нарастват. Тенденциите на пазара на труда през 2022 г. поставят областта на второ място в страната. Инвестиционната и бизнес активност също са сравнително високи. Усвояването на европейски средства изостава. Инфраструктурата на областта е добре развита. Местните данъци в общините в област Варна остават високи и през 2023 година. Почти пълно е покритието на общинските разходи с местни приходи средно за общините от областта.

Варна е сред областите със сравнително благоприятно демографско развитие. В сферата на образованието тенденциите са положителни. Представянето на учениците през 2023 г. е много добро. Спрямо средните стойности в страната лекарите в област Варна са повече, но при леглата в болниците има недостиг. Престъпленията са относително много, а разкриваемостта им – сравнително ниска. Урбанизацията в областта обуславя и значителния дял на населението в селища с обществена канализация. Културният живот е интензивен. а туризмът – добре развит.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или