Варна

Ръстът на брутния вътрешен продукт на човек от населението в област Варна е по-нисък от средния за страната, но размерът му се задържа над средните стойности. Заплатите в областта също нарастват. През 2016 г. основните показатели за пазара на труда се влошават, но въпреки това Варна продължава да се представя по-добре от повечето области. Инвестиционната активност в областта е сравнително добра. Стойностите на показателите за инфраструктура поставят Варна на първо място сред областите в страната. Усредненият размер на разглежданите местни данъци и такси във варненските общини поставя Варна на второ място след столицата по най-високи ставки.

Въпреки че застаряването на населението в областта се задълбочава, процесът е по-бавен, а възрастовата зависимост е значително по-благоприятна от тази в страната. Освен столицата област Варна е най-силно урбанизираната област, което предопределя както високата свързаност с канализация, така и относително замърсения въздух. В областта са разположени някои от водещите университети, а област Варна е на челните места по обучавани студенти. Традиционно Варна се представя добре по отношение на правораздаването и слабо по отношение на сигурността.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или