Варна

Област Варна остава сред първенците по брутен вътрешен продукт на човек от населението и през 2020 година. Заплатите и доходите продължават да нарастват. Тенденциите на пазара на труда през 2021 г. поставят областта на второто най-добро място в страната. Инвестиционната и бизнес активност също са сравнително високи, въпреки че се забелязват някои негативни тенденции. Инфраструктурата на областта е добре развита. Местните данъци в общините в област Варна остават високи и през 2022 година. Развитието на електронното правителство и предоставянето на услуги на „едно гише“ са на високо ниво.

Варна е сред областите с много добро демографско развитие. В сферата на образованието тенденциите са положителни. Представянето на учениците в областта през 2022 г. е много добро. Спрямо средните стойности в страната лекарите в област Варна са повече, но при леглата в болниците има недостиг. Престъпленията в областта са относително много, а разкриваемостта им – сравнително ниска. Урбанизацията в областта обуславя и значителния дял на населението в селища с обществена канализация. Културният живот е сравнително интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или