Плевен

И през 2022 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Плевен нараства значително. Заплатите и пенсиите също се повишават относително бързо. Икономическата активност в областта е изключително слаба. Инвестициите се повишават. Гъстотата на пътната и на железопътната мрежа е по-висока от средната за страната. Нивото на местните данъци в общините от област Плевен е близко до средното за страната. Плевен се нарежда сред областите със сравнително високи резултати по показателите, измерващи работата на администрацията.

Процесът на застаряване на населението се задълбочава. Областта не се представя добре по показателите, оценяващи образованието. Плевен е област със силни традиции в сферата на здравеопазването и отново е сред първенците в тази категория. Натовареността на местните наказателни съдии е сравнително ниска, което обаче не се отразява на бързината на правораздаването. Плевен е областта с най-нисък дял на горската територия. Делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци продължава да е сравнително висок. Културният живот и туризмът в областта са с относително ниска интензивност.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или