Плевен

Заплатите и доходите в областта нарастват относително бързо. Коефициентът на икономическа активност намалява леко, което е съпроводено от слабо повишаване на заетостта и по-осезаемо намаляване на безработицата. Инвестиционната и бизнес активност в областта остават сравнително неблагоприятни. Качеството на пътищата нараства. Нивото на местните данъци в общините от област Плевен е близко до средното за страната. Плевен се нарежда сред областите с най-висока оценка на показателите, измерващи работата на администрацията.

Процесът на застаряване на населението се задълбочава. Областта не се представя добре по показателите, оценяващи образованието. Плевен е област със силни традиции в сферата на здравеопазването и отново е първенец при показателите в тази категория. Броят на регистрираните престъпления традиционно е по-висок от средния за страната. Плевен е областта с най-нисък дял на горската територия. Делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци продължава да е изключително висок. Културният живот се характеризира със сравнително ниска интензивност.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или