Сливен

През 2015 г. Сливен е областта с най-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението. Доходите в областта също се свиват през 2016 г. Повишаването на икономическата активност в областта е съпътствано едновременно от стабилно нарастване на заетостта и намаляване на безработицата, въпреки че и двата показателя не успяват да достигнат средните стойности. Сливен продължава да е областта с най-ниска инвестиционна активност. През 2016 г. областта отново е с най-висок дял на пътната настилка в добро състояние. Като цяло общата данъчна тежест в област Сливен е съизмерима с тази в страната. Развитието на административните услуги изостава и областта рискува да изгуби предимството си от предишния период.

Сливен остава една от областите с най-благоприятна възрастова структура на населението, но и с най-лошо състояние на образованието в цялата страна. Правораздаването в област Сливен се характеризира с бързина, а разкриваемостта на престъпленията е висока. Сливен продължава и да е сред областите със сравнително ниско замърсяване на въздуха и малък обем на отпадъците. Културният живот в областта не е особено интензивен с изключение на посещаемостта на театрите.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или