Сливен

Въпреки че брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Сливен нараства, той е сред най-ниските в страната. Свиването на икономическата активност е съпроводено от намаляване на заетостта и повишаване на безработицата. Инвестиционната активност е изключително слаба. Базовата физическа инфраструктура продължава да бъде на високо ниво. Ставките върху търговията на дребно и таксиметровия превоз са значително по-ниски от средните в страната. Прозрачността на общините в областта остава висока.

Демографската картина в Сливен подрежда областта на едно от челните места в страната. В същото време по образователните показатели Сливен е сред най-слабо представящите се. Ниската оценка в здравеопазването се дължи предимно на изключително високия коефициент на детска смъртност. Относителният брой на престъпленията в областта е близък до средния, но разкриваемостта им е значително по-висока. Предизвикателство остава ниският дял на населението в жилища с достъп до обществена канализация. Интензитетът на културния живот се засилва.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или