София

През 2015 г. област София отбелязва значителен ръст на брутния вътрешен продукт на глава от населението, а повишаването на заплатите и доходите в областта води до подобряване и на условията на живот. По-нататъшният ръст може да бъде спънат от намаляващата икономическа активност и неблагоприятната образователна структура на населението. Инвестиционната активност в областта остава висока. Средната данъчна тежест в общините в област София е близка до тази за страната. Покритието на кадастъра се повишава, но общините в областта изостават по отношение на прозрачността и развитието на услугите си.

В цялата страна се наблюдава застаряване на населението, но в област София то е по-бързо и по-дълбоко. София продължава да е сред областите с най-ниски резултати на зрелостните изпити. Областта е с голяма леглова база в болниците, което определя и сравнително големия брой пациенти. Съдиите в окръжния съд са сравнително натоварени, което се отразява и на бързината на правораздаването. Поради ниската урбанизация и гъстота на населението София е сред областите с ограничен достъп до обществена канализация. Интензитетът на културния
живот в областта е изключително слаб.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или