София

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област София продължава да нараства. Заплатите и доходите в областта също нарастват, но докато заплатите гонят средните за страната, доходите все още изостават. През 2017 г. подобряването на пазара на труда в областта продължава.Заетостта отбелязва огромен скок, а безработицата намалява рязко и достига предкризисните нива. Инвестиционната активност в областта е сравнително добра. Гъстотата на пътната и железопътната мрежи в областта е сравнително висока. Достъпът и използването на интернет в областта се повишават. През 2018 г. в област София има само една община, която е повишила само един данък. Самооценките на местната администрация за развитието на електронно правителство и предоставянето на услуги на „едно гише” се повишават през 2018 г., но остават по-ниски от средните за страната.

Тенденцията за застаряване на населението в страната е валидна и дори по-ясно изразена и в област София. През последните пет години учениците в област София се представят по-слабо на зрелостните изпити. Обезпечаването на системата на здравеопазване в областта с персонал и легла обяснява и сравнително високия брой на преминалите за лечение болни. Натовареността на наказателните съдии в областта е сравнително ниска, но това не кореспондира с по-бързо правораздаване. Образуваният боклук и замърсяването на въздуха в областта са сравнително ниски. Културният живот в областта е слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или