София

Област София отчита най-ниския ръст на брутния вътрешен продукт на човек от населението и губи второто си място в класацията. Заплатите и пенсиите остават сравнително високи. Развитието на местния пазар на труда продължава да е добро. Доброто икономическо развитие на областта е съпроводено от висока инвестиционна активност. Гъстотата на пътната мрежа е висока. Усредненото ниво на местните данъци като цяло е високо. Прозрачността в работата на общинските администрации остава ниска. Делът на собствените от общите приходи на общините в областта е най-ниският в страната.

Коефициентът на естествен прираст остава по-нисък от средния за страната. София е сред областите със сравнително ниска степен на урбанизация. Представянето на учениците е слабо. Достъпът до лекари, както общопрактикуващи, така и специалисти, в областта е малко под средния за страната. Правораздаването е бавно. Обемът на образуваните в областта битови отпадъци е сред най-високите в страната, а делът на предадените за третиране и рециклиране – сред най-ниските. Интензивността на културния живот в област София остава ниска. Същевременно туризмът е по-добре развит от този в повечето области.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или