Благоевград

Икономическото развитие на област Благоевград е много добро. Брутният вътрешен продукт нараства по-бързо от средния за страната, въпреки че все още е по-нисък. Доходите изпреварват средните стойности за страната, а тенденциите на пазара на труда през 2018 г. се запазват благоприятни. Благоевград е сред областите с най-висока икономическа активност, заетостта остава висока, а безработицата – ниска. Инвестиционната активност леко се подобрява, но е далеч под средните за страната нива. Качеството на пътната инфраструктура се увеличава, а местните данъци остават по-ниски от средното за страната ниво. Оценките за работата на електронното правителство и за предоставянето на услуги на „едно гише“ в общините в областта нарастват и през 2020 г. и отново са малко над средните за страната.

Област Благоевград постига сравнително добри резултати по отношение на демографските показатели. Дяловете на второгодниците и на отпадналите от основното и средното образование в областта също са значително под средните за страната нива. Резултатите на учениците на матурите и външното оценяване са близки до средните за страната. Здравноосигурените лица в област Благоевград продължават да се увеличават като дял от населението и през 2019 г. и достигат над средните за страната нива. В същото време здравеопазването в областта страда от недостиг на медицински персонал. Престъпленията остават сравнително малко, а разкриваемостта им – висока. Благоевград продължава да е сред областите с най-чист въздух. Културният живот в областта няма видимо развитие и остава слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или