Благоевград

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Благоевград през 2020 г. запазва нивото си от предходната година, но това е в унисон със случващото се в страната. Нивата на заплатите и доходите в областта продължават да нарастват. През 2021 г. заетостта намалява, а безработицата се повишава. Благоевград е сред областите с най-добро качество на пътищата. Обратно на общите тенденции област Благоевград е сравнително добре икономически развита, а нивото на местните данъци остава ниско и през 2022 година. През 2021 г. на практика цялата територия на Благоевград е покрита от кадастъра.

Благоевград е сред областите със сравнително добри резултати в сферата на демографските показатели. Успехът на учениците от област Благоевград е близък до средните стойности за страната и през 2022 година. Здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари и на болнични легла. Престъпленията в областта са малко, а разкриваемостта им – сравнително висока, но правораздаването остава бавно. Делът на горската територия е висок. Културният живот в област Благоевград традиционно не е сред най-интензивните в страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или