Благоевград

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Благоевград продължава да нараства сравнително бързо. Същевременно ръстът на заплатите и този на пенсиите са близки до средните за страната. През 2022 г. заетостта намалява, а безработицата се повишава. Благоевград е сред областите с най-добро качество на пътищата. Обратно на общите тенденции, област Благоевград е сравнително добре икономически развита, а нивото на местните данъци остава ниско и през 2023 година. През 2022 г. делът на собствените приходи на общините от областта продължава да е изключително нисък.

Благоевград е сред областите със сравнително добри резултати в сферата на демографските показатели. Делът на децата в детските градини е висок. Успехът на учениците от област Благоевград е под средните стойности за страната през 2023 година. Здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари и на болнични легла. Престъпленията в областта са малко, а разкриваемостта им – сравнително висока, но правораздаването остава бавно. Делът на горската територия е голям. Културният живот в област Благоевград традиционно не е сред най - интензивните в страната, но туризмът е добре развит.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или