Ловеч

Икономическото развитие на област Ловеч трайно изостава от общите тенденции за страната, поради което БВП на човек от населението възлиза на едва 61,7% от средната стойност за страната – най-ниското съотношение за областта през последните две десетилетия. През 2018 г. безработицата нараства за трета поредна година, но една от причините за това е увеличаващата се икономическа активност. Областта остава неособено привлекателна за чуждестранни инвестиции, като размерът им към края на 2017 г. е с 21% под рекордните нива от 2015 г. Въпреки че нивото на местните данъци в област Ловеч е относително високо на фона на това в съседни области, то е в унисон със средните нива за страната. За сметка на това качеството на административните услуги в областта е високо, като общините постигат среден резултат от 74% в годишния Рейтинг на активната прозрачност на ПДИ.

Неблагоприятните демографски процеси в областта водят до бързо влошаване на възрастовата структура, като от 2015 г. броят на лицата на възраст над 65 години е два пъти по-голям от този на лицата до 15 години. Училищната система в област Ловеч успява да обхване голяма част от учениците, но през последните три години резултатите на матурите по БЕЛ се влошават. Въпреки че е налице известен недостиг на лекари специалисти, обезпечеността на населението с общопрактикуващи лекари е по-добра от средната за страната. Наказателните съдии в Окръжния съд са сред най-натоварените в страната, но правораздаването остава ефикасно. Престъпността е по-висока от средната, но разкриваемостта е сред най-високите, достигайки 62,4% през 2018 г. Областта се характеризира с добро състояние на околната среда, но и с нисък интензитет на културния живот, с изключение на посещаемостта на музеите, която е над средната за страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или