Шумен

Доходите и стандартът на живот в областта продължават да нарастват, но остават по-ниски от средните за страната. Шумен е сред областите с най-висока икономическа активност на населението, но и с най-висока безработица. Инвестиционната активност в област Шумен остава сравнително ниска, но инфраструктурното развитие е относително добро. Усредненият размер на основните местни данъци и такси в общините в областта е близък до средния за страната. Голяма част от органите на местното самоуправление остават относително слабо прозрачни.

Показателите за възрастовата структура на населението са относително благоприятни. Привличането на много нови учители в областта издига област Шумен до второто място по най-висок брой на преподавателите спрямо учениците. Шумен е сред областите с най-остър недостиг на лекари специалисти и най-ограничена леглова база. Натовареността на съдиите в област Шумен традиционно е по-ниска от средната за страната, което допринася и за по-бързото правораздаване в областта. Замърсяването на въздуха и образуваните отпадъци в област Шумен остават значително по-ниски от средните нива в страната. Местните музеи и библиотеки продължават да привличат значителен брой посетители.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или