Шумен

Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Шумен продължават да нарастват. Икономическата активност традиционно е висока и се повишава още. Това увеличение е съпроводено едновременно от ръст и на заетостта, и на безработицата. Инвестиционната активност остава сравнително ниска. Шумен е сред най-добре представящите се области в категорията, оценяваща инфраструктурата. Общините в област Шумен имат относително ниски равнища на местните данъци. Самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителство и за предоставянето на административни услуги на „едно гише“ нарастват.

Естественият прираст е по-неблагоприятен от средния, но областта успява да привлича население. Резултатите на учениците продължават да са едни от най-слабите в страната. Здравеопазването в област Шумен страда от недостиг на лекари и на болнични легла. Натовареността на местните наказателни съдии остава ниска, което се отразява благоприятно на бързината на правораздаване. Броят на престъпленията в областта е нисък, а разкриваемостта им – висока. Делът на нарушената територия е ограничен. Туризмът в областта е сравнително слабо застъпен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или