Шумен

В област Шумен продължава увеличаването на доходите и на заплатите, което води и до намаляване на бедността. Заетостта се понижава, а безработицата се повишава, като и двата показателя продължават да са по-неблагоприятни от средните. Инвестиционната активност в областта остава сравнително слаба. Шумен е областта с най-голям дял на първокласните пътища и автомагистралите в страната. Общините в областта имат относително ниски равнища на местните данъци. Оценката за прозрачността на органите на местното самоуправление нараства значително.

И естественият, и механичният прираст на населението намаляват. Резултатите на учениците остават ниски. Здравеопазването в област Шумен страда от недостиг на лекари и на болнични легла. Натовареността на местните наказателни съдии остава ниска, което се отразява благоприятно и на бързината на правораздаване. Високата оценка в сферата на околната среда се дължи основно на сравнително ниския обем на образуваните битови отпадъци и на управлението им. Посещенията в кината и музеите се повишават.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или