Силистра

Силистра остава областта с най-нисък БВП на човек от населението въпреки сравнително високия му ръст. Развитието на местния пазар на труда продължава да е незадоволително. Предизвикателства са образователната структура и застаряването на работната сила. Силистра е сред областите със слаба инвестиционна активност. Качеството на пътната настилка е относително високо. Всички разглеждани местни данъци са по-ниски от средните за страната. Самооценката за развитието на електронното правителство се повишава значително и е сравнително висока. Средният рейтинг за прозрачност в работата на органите на местното самоуправление изостава.

Силистра е сред трите области с най-влошена демографска картина. Резултатите на учениците са сравнително слаби. Здравеопазването страда от липса както на лекари, така и на легла в болниците. Натовареността на наказателните съдии в областта е близка до средната, но правораздаването е значително по-бързо. Силистра е и сред областите с най-слабо представяне по показателите за околна среда. Интензитетът на културния живот в областта се засилва. Посещенията в библиотеките са над средните за страната. Туризмът в областта не е добре развит.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или