Силистра

Брутният вътрешен продукт в област Силистра продължава да нараства и през 2016 г., но темпът на нарастване остава символичен и Силистра е областта с най-нисък БВП на човек от населението в страната. Подобна картина се наблюдава и на пазара на труда. Нарастването на икономическата активност е придружено от рязък скок на заетостта и значително намаление на безработицата в областта, въпреки че и двата показателя остават значително по-неблагоприятни от нивата им в страната. Причина за сравнително слабите показатели на пазара на труда може да се търси и в силно влошената образователна структура на работната сила. Сравнителното ниското икономическо развитие на област Силистра се изразява и в слабата инвестиционна активност. Като в повечето области с относително ниско икономическо развитие, в област Силистра ставките на местните данъци и такси са сравнително ниски и през 2018 година. Общините в област Силистра изостават по отношение на прозрачността през 2018 година.

Силно влошените показатели за раждаемостта и изселването от област Силистра продължават да влияят негативно на възрастовата структура на населението. Силистра остава и сред областите с най-малък относителен дял на градското население, което пък се отразява на все още ниската свързаност на населението с обществена канализация. Учениците в областта показват слаби резултати на матурите. В областта се отчита недостиг на лекари – както на общопрактикуващи, така и на специалисти от водещи специалности, а относителният брой на леглата в многопрофилните болници също е по-нисък от средния за страната. Тези показатели подсказват, че населението на областта търси здравни грижи и извън територията ѝ. Като при повече области със сравнително ниско икономическо развитие, област Силистра се представя добре по отношение на правосъдието и сигурността. Интензитетът на културния живот в област Силистра е сравнително нисък.

 

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или