Силистра

Силистра е областта с най-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението и въпреки ниската база той нараства сравнително бавно. В същото време делът на населението, живеещо с материални лишения, остава сравнително нисък. Развитието на местния пазар на труда остава незадоволително. Коефициентът на заетост е вторият най-нисък в страната. Силистра е сред областите с най-слаба инвестиционна активност. Преките чуждестранни инвестиции на човек от населението остават най-ниските в страната. Достъпът на домакинствата до интернет се повишава и е сравнително висок. Типично за икономически по-слабо развитите области усредненото ниво на местните данъци в област Силистра е ниско. По-нисък остава и средният рейтинг за прозрачност на органите на местното самоуправление.

Естественият прираст на населението в област Силистра продължава да се влошава. Средният успех на матурата по български език и литература в областта е най-ниският в страната през 2021 г. Здравеопазването в област Силистра страда както от липса на лекари, така и от липса на легла в болниците. Натовареността на наказателните съдии се повишава през последните години и е по-висока от средната в страната, но правораздаването е сравнително бързо. Силистра е сред областите с най-слабо представяне по показателите за околна среда. Една от основните причини за това е изключително ниският дял на предадените за третиране и рециклиране отпадъци. Пандемията и ограничаването на културните мероприятия в страната през 2020 г. се отразяват на културния живот и в областта.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или