Силистра

Силистра остава областта с най-нисък БВП въпреки сравнително високия му ръст. Развитието на местния пазар на труда продължава да е незадоволително. Подобрение се вижда при образователната структура на работната сила. Силистра е сред областите с най-слаба инвести-ционна активност в страната. Качеството на пътната настилка е относително високо. Всички разглеждани местни данъци са по-ниски от средните за страната. Средният рейтинг за прозрачност на органите на местното самоуправление намалява и изостава значително.

Естественият прираст на населението в област Силистра продължава да се влошава. Резултатите на учениците са сравнително слаби. Здравеопазването страда както от липса на лекари, така и от липса на легла в болниците. Броят на престъпленията се повишава, но остава сравнително нисък, а разкриваемостта е висока. Силистра е и сред областите с най-слабо представяне по показателите за околна среда. Една от основните причини за това е изключително ниският дял на предадените за третиране и рециклиране отпадъци. Интензитетът на културния живот в областта се засилва.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или