Силистра

Заплатите и доходите в областта нарастват през последните няколко години, но остават чувствително по-ниски от средните за страната. Показателите за пазара на труда в областта я поставят отново на последното място в страната. Инвестиционната активност в областта продължава да е сравнително слаба. Качеството на пътищата е относително високо. Усреднените размери на основните местни данъци и такси в общините от област Силистра са по-ниски от средните за страната. Работата на общинските администрации в областта се оценява ниско.

Застаряването на населението в област Силистра е по-бързо и по-изявено от общите процеси в страната. Резултатите от зрелостните изпити в областта се повишават през 2017 г., но остават значително по-ниски от средните за страната. Здравеопазването в областта страда от не-достиг на лекари и ограничен капацитет на болниците. Силистра е сред областите със сравнително слаба натовареност на местните съдилища, ниска регистрирана престъпност и висока разкриваемост. Слабата урбанизация на областта обяснява изключително ниската свързаност на населението с канализация. Интензитетът на културния живот в област Силистра е сравнително слаб.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или