Перник

Сравнително високите доходи са предпоставка за относително ниска степен на бедност в областта. Работната сила е представена от висок дял на хората със средно образование. Голямо предизвикателство пред местния пазар на труда остава застаряването на населението. Инвестиционната активност в областта е сравнително слаба. Усвояването на европейски средства нараства, но областта все още е на едно от последните места в страната. Делът на автомагистралите и на първокласните пътища остава нисък, но качеството на пътищата е добро. Усредненият размер на местните данъци в общините от област Перник е сравнително нисък и през 2021 г. Покритието на кадастралната карта в областта нараства бързо. Оценката за прозрачността в работата на общините е една от на-слабите в страната.

Възрастовата зависимост в областта продължава да се задълбочава и е сред най-високите в страната. Резултатите на матурата по български език и литература през 2021 г. се влошават и традиционно са по-ниски от средните. Перник е областта с най-малък брой легла в многопрофилните болници. Преминалите за лечение болни също са сред най-малобройните. Натовареността на наказателните съдии в област Перник е сравнително ниска, но това не се отразява на бързината на правораздаването. Сравнително високият дял на градското население е свързан и с голям дял на населението, живеещо в селища с обществена канализация. Перник е областта с най-слаб културен живот в страната, което вероятно е свързано и с близостта до столицата.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или