Перник

БВП на човек в област Перник остава около двойно по-нисък от средния за страната, но нараства. Доходите и заплатите в областта също нарастват. Заетостта рязко се повишава до рекордно за областта ниво, въпреки че остава под средното за страната. Бизнес и инвестиционната активност в област Перник са сравнително слаби. Гъстотата на пътната и железопътната мрежи в областта е по-висока от средната за страната. През 2017 г. достъпът и използването на интернет се повишават и достигат средните за страната нива. Усреднените нива на местните данъци и такси в общините от област Перник са сравнително ниски и през 2018 година. Самооценките на местната администрация за развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише” нарастват и през 2018 г. и изпреварват средните нива в страната.

Перник е сред областите със силно влошена демографска структура на населението. Традиционно, в областта както делът второгодниците, така и този на отпадналите от основното и средното образование са сравнително ниски. Зрелостниците от областта имат по-ниски резултати на матурите. Вероятно близостта на област Перник до столицата, в която се предлага най-доброто здравеопазване, е причина за сравнително слабото представяне на областта. Съдът в областта е сравнително слабо натоварен, което се изразява в сравнително бързо правораздаване. Замърсяването на атмосферата на областта в въглероден диоксид е близко, но под средното за страната, а относителният обем на образуваните битови отпадъци намалява и вече е значително под средните за страната нива. Културният живот в областта е слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или