Разград

Ниските доходи са причина и за относително високата бедност в областта. Освен на слабата инвестиционна активност ниската заетост и високата безработица се дължат и на неблагоприятната образователна структура на населението. Усредненото ниво на основните местни данъци и такси в общините в област Разград е близко до средното за страната и през 2017 г. Традиционно оценките за работата на администрацията в общините в област Разград са по-високи от средните за страната.

През последните няколко години в областта се наблюдава бързо застаряване на населението. И през 2016 г. Разград е сред областите с най-висок коефициент на записване в V–VIII клас, но средният успех на матурите по български език и литература на учениците от областта отново изостава. Разград остава сред областите с най-голям недостиг на лекари. Регистрираните престъпления са сравнително малко, а разкриваемостта – висока. Слабата урбанизация и ниската гъстота на населението на област Разград прави трудно свързването с канализация, макар и цялата мрежа да се обслужва от пречиствателни станции. През 2016 г. област Разград влиза в челната тройка области с най-много посещения в библиотеките.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или