Разград

Разград е областта с най-слабо икономическо развитие за наблюдавания период. Въпреки че областта е далеч от най-ниските за страната доходи, възстановяването на пазара на труда след кризата изостава от останалата част от България. Единствено област Враца е с по-ниска заетост, а работната сила се характеризира с много висок дял на хората с основно и по-ниско образование. В областта има относително малко действащи предприятия, а привлечените преки чуждестранни инвестиции са не особено високи. Качеството на инфраструктурата също е доста ниско, особено от гледна точка на пътните настилки. Местните данъци са около средните за страната, а оценките за качеството на предоставяните от общините в Разград административни услуги като цяло са сред по-ниските.

Въпреки че са по-добри от икономическите, социалните показатели на Разград също не са окуражителни. Естественият и механичният прираст на населението в областта са отрицателни и с по-негативен от средния за страната тренд, а възрастовата зависимост говори за застаряващо население. Областта е сред най-слабо заселените в страната, а населението ѝ живее предимно извън урбанизираните райони. Обхватът на образователната система е относително добър, но делът на отпадналите от нея е висок, а учениците не постигат добри резултати на зрелостните изпити, като 15% от тях получават слаби оценки. Разград е сред областите с най-труден достъп до здравеопазване, като коефициентът на детска смъртност е два пъти над средния за страната. Областта е с една от най-ефективните съдебни системи в страната, а разкриваемата на престъпленията в нея е сред най-високите. Заради ниския дял на градско население достъпът до обществена канализация също е относително малък. Областта се характеризира с над средния за страната интерес към посещаването на театри, но в библиотеките, кината и музеите се отчитат относително малко посещения.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или