Бургас

Брутният вътрешен продукт на човек от населението, както и заплатите в област Бургас продължават да нарастват и през 2018 г., но с по-ниски темпове от останалите области и остават малко под средните нива в страната. Развитието на пазара на труда в областта през 2019 г. е сравнително добро. Бургас продължава да е сред областите с висока инвестиционна и бизнес активност. Относителният брой на предприятията нараства незначително, като остава по-висок от средния за страната. Външните инвестиции продължават да нарастват, докато при местните се наблюдава застой. Качеството на пътищата в област Бургас продължава да се влошава. Нивото на местните данъци е по-високо. Развитието на електронното правителство в областта се оценява сравнително високо и през 2020 г. По-ниска остава оценката за прозрачността на органите на местното самоуправление.

На фона на общото за страната застаряване на населението представянето на областта е много добро. Голяма част от населението на областта живее в градовете. Средният успех на националното външно оценяване след VII клас в областта остава по-висок от средния за страната и през 2020 г., докато оценките на матурата по български език и литература са под средните. Броят на студентите в областта също остава сравнително нисък. Основна причина за неблагоприятната картина на здравеопазването в област Бургас е недостигът на лекари. Престъпленията в областта са сравнително много, разкриваемостта им – относително ниска, въпреки че показателите се подобряват. Обемът на предадените за третиране и рециклиране битови отпадъци е голям. Посещенията на театрите и кината са на добри нива, докато музеите и библиотеките не се радват на особен интерес.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или