Бургас

И през 2016 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението нараства с бързи темпове, но нивото му остава под средното за страната. Заплатите и доходите в областта също продължават да нарастват, но все още не достигат средните за страната нива. Повишаването на коефициента на икономическа активност е съпроводено от едновременно повишаване на коефициента на заетост и намаление на този на безработицата, въпреки че подобряването и на трите показателя е по-бавно от това в страната. Бургас остава сред областите с най-динамично и високо ниво на бизнес и инвестиционната активност в страната. Делът на автомагистралите и първокласните пътища остава сравнително висок. Усреднените размери на разглежданите местни данъци и такси в общините в област Бургас като цяло са по-високи от средните в страната. През 2017 г. покритието на кадастралната карта в областта се увеличава значително.

Подобно на тенденцията в страната, населението в област Бургас продължава да застарява, въпреки че и през 2017 г. процесът не е толкова бърз. За трета поредна година през 2018 г. средният успех от матурите по български език и литература в областта е под средния за страната. Относителния недостиг на лекари и ограничената леглова база в областта са свързани и със сравнително нисък относителен брой на преминалите болни за лечение. Бургас продължава да е областта с най-голям относителен брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в страната, което кореспондира със сравнително ниска разкриваемост. Замърсяването на атмосферата с въглероден диоксид остава значително по-ниско от средното за страната. Интересът към местните кина и театри остава по-висок от средните за страната нива, но относителният брой на посещенията в музеите и библиотеките в областта изостава.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или