Бургас

Високата инвестиционна активност в областта се отразява и на пазара на труда, и на доходите и условията на живот. Заетостта в област Бургас продължава да нараства и през 2016 г. за първи път от десет години изпреварва средната за страната. Делът на автомагистралите и първокласните пътища е значително по-висок от средните стойности за страната. Общинската администрация се представя добре по отношение на електронните услуги и тези на „едно гише“, но нивото на местните данъци и такси в общините от област Бургас остава сравнително високо.

Демографската картина в областта продължава да е сравнително добра, въпреки че населението следва общата тенденция към застаряване. Състоянието и резултатите на образователната система в Бургас са сравнително неблагоприятни. Липсата на лекари, сравнително ниският дял на здравноосигурените и недостатъчният капацитет на болниците обясняват и ниския брой на преминалите пациенти през болниците спрямо населението. Област Бургас продължава да се представя сравнително слабо в областта на сигурността. През последните няколко години в областта се наблюдава нарастващ интерес към кината и театрите.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или