Бургас

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Бургас намалява рязко. Въпреки това заплатите и доходите в областта продължават да нарастват, но не достигат средните нива в страната. Заетостта намалява леко, а безработицата се повишава в унисон със случващото се в страната, но и двата показателя в областта са с по-неблагоприятни стойности от тези в страната. Инвестиционната и бизнес активност в област Бургас остават сред най-високите в страната и през 2020 година. Делът на автомагистралите и първокласните пътища е висок, но качеството на пътната настилка остава ниско. Бургас е сред областите с най-високо ниво на местното данъчно облагане и през 2022 година.

Демографските показатели в Бургас поставят областта в челната тройка. Средният успех на учениците от областта на националното външно оценяване по математика след VII клас през 2022 г. е сравнително висок. Успехът на матурата по български език и литература обаче се понижава. Здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари и легла в болниците. Броят на престъпленията в областта намалява, но остава над средния за страната. Делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци също е сравнително голям. Наблюдава се повишаване на посещенията на различни културни мероприятия.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или