Габрово

Брутният вътрешен продукт, заплатите и доходите в област Габрово продължават да нарастват. Тези показатели предопределят сравнително ниското ниво на бедност в областта. Заетостта и безработицата остават по-неблагоприятни от средните за страната. Бизнес и инвестиционната активност в областта са високи. Инфраструктурното развитие е много добро. Въпреки че Габрово е сред силно развитите икономически области, нивото на местните данъци е относително ниско. Прозрачността на органите на местното самоуправление в област Габрово намалява, но остава сравнително висока.

Габрово е една от областите с най-неблагоприятна демографска картина. Резултатите в сферата на образованието са добри. Показателите, оценяващи здравеопазването, поставят областта на челните места в страната. Габрово е сред областите с най-висок дял на здравноосигурените лица. Областта продължава да е първенец по дял на разкритите престъпления. Относително високият дял на градското населението пък обяснява големия дял на населението в селища с обществена канализация. Културният живот в област Габрово остава сред най-интензивните в страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или