Габрово

Икономическите индикатори поставят Габрово на челните места сред българските области. Брутният вътрешен продукт и заплатите в областта нарастват непрекъснато, пазарът на труда продължава да се развива положително, а местните и чуждите инвестиции нарастват. При абсолютно всички разгледани местни данъци и такси в габровските общини усреднените ставки за областта са по-ниски от средните за страната. Областта е на първо място в страната с най-висока прозрачност на органите на местното самоуправление.

Бързото застаряване на населението в областта е обусловено от ниската раждаемост и изселването. Средниятуспех от матурите по български език и литература през 2017 г. на зрелостниците от област Габрово се задържа малко под средния за страната. Сравнителното състояние на здравеопазването в областта може да се оцени като много добро. Oбласт Габрово се отличава и със сравнително висока степен на разкриваемост на престъпленията. Габрово е една от областите с най-висока урбанизация, което обяснява както високите дялове на населението с достъп до канализация, така и сравнително високата интензивност на културния живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или