Габрово

Средногодишният доход на лице от домакинството в Габрово е вторият най-висок след този в столицата. Габрово е една от областите с най висок дял на среднистите в работната сила, което отговаря на индустриалния и` профил. Предизвикателство пред пазара на труда остава застаряването на населението. Бизнес и инвестиционната активност в областта са високи и през 2019 г. Габрово е втората област по усвояване на европейски средства. Инфраструктурното развитие на Габрово е много добро – това е областта с най-гъста пътна мрежа в страната. Въпреки че Габрово е сред сравнително силно развитите икономически области, нивото на местните данъци е ниско и през 2021 г. Прозрачността на органите на местното самоуправление в област Габрово е оценена високо.

Габрово е една от областите (заедно с Видин) с най-неблагоприятна демографска картина. Резултатите на учениците са сравнително добри, макар и под средните нива за страната за 2021 г. През последните няколко години в областта има все по-остър недостиг на учители. Преминалите за лечение болни остават относително много. Въпреки че натовареността на наказателните съдии в областта е сравнително ниска, това не се отразява в голяма степен на бързината на правораздаването. През 2020 г. Габрово е първенец в страната със 76% разкрити престъпления. Представянето на областта по показателите, оценяващи околната среда, е много добро. Въпреки ограниченията, свързани с пандемията през 2020 г. в цялата страната, културният живот в област Габрово остава сред най-интензивните.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или