Регионални профилиПоказатели за развитие

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

 

Изтеглете пълния 2017 доклад в PDF
Изтегляне на доклада (PDF)
Изтеглете доклади за Предишни години
Изтегли PDF

Повече за проекта

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2017 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 65 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.

Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъде основа за информирани политики, както и да даде стимул за съревнование между местните власти. 

| прочетете резюмето на проекта за 2017 г. |

Последни новини

Регионални профили: Препоръки за развитие (2018) 04.06.2018

Настоящата публикация прави обзор на някои от основните проблеми на регионалното развитие в България, идентифицирани...

Изследване на ИПИ: Пътят към фискална децентрализация 26.04.2018

Преотстъпването на една пета от постъпленията от данък общ доход би увеличило собствените приходи на общините с близо...

Как влияят икономическите центрове върху развитието на периферните общини? 16.04.2018

Сближават ли се нивата на икономическо развитие в рамките на икономическите центрове?

Безработицата през 2017: регионален преглед 05.04.2018

През 2017 г. трудовият пазар у нас продължи експанзията си, като обсъжданото през последните години подобрение е все...