Регионални профилиПоказатели за развитие

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

 

Изтеглете пълния 2018 доклад в PDF
Изтегляне на доклада (PDF)
Изтеглете доклади за Предишни години
Изтегли PDF

Повече за проекта

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2018 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 65 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.

Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъде основа за информирани политики, както и да даде стимул за съревнование между местните власти. 

| прочетете резюмето на проекта за 2018 г. |

Последни новини

Предизборната тишина на местните данъци 02.07.2019

Настоящата година слага края на тригодишен период на значителен брой увеличения на ключови местни данъци.

Кои са общините с най-голям ръст и спад на наетите лица 14.06.2019

Подобрението на общата икономическа конюнктура няма кой знае какъв положителен ефект върху пазара на труда в много от...

Общината с най-висока заплата в България 31.05.2019

Коя е общината с най-висока средна заплата в страната?

Шест карти за малките общини в България 08.02.2019

С приближаването на следващото преброяване на населението през 2021 г. въпросът за промяна на броя на общините ще става...