Регионални профилиПоказатели за развитие

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

 

Изтеглете пълния 2018 доклад в PDF
Изтегляне на доклада (PDF)
Изтеглете доклади за Предишни години
Изтегли PDF

Повече за проекта

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2019 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 62 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.

Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъде основа за информирани политики, както и да даде стимул за съревнование между местните власти. 

| прочетете резюмето на проекта за 2019 г. |

Последни новини

Северна България е заложник на новата тол система 17.01.2020

Северна България ще бъде в по-голяма степен заложник на новата тол система и очакваните приходи. Стратегическите...

Пазарът на труда в София: разбор и на последните пет години и поглед към следващите пет 13.12.2019

София е шампионът по развитие на трудовия пазар последните пет години – столицата беше сред най-бързо възстановилите...

Промишленост и информационни технологии – кои области дръпнаха напред? 06.12.2019

Общата картина в тези два сектора е, че преработващата промишленост има по-ясно изразен регионален характер, като Южен...

Данъците в София също тръгват нагоре 29.11.2019

Към днешна дата идеите за увеличение на местните данъци вече са факт, като най-големите общини – София и Пловдив, също...