Регионални профилиПоказатели за развитие

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

 

20.09.2019 Бумът на индустриалните зони

С наближаването на местните избори все повече се заговори за обособяването на индустриални зони в различни региони в...

Изтеглете пълния 2018 доклад в PDF
Изтегляне на доклада (PDF)
Изтеглете доклади за Предишни години
Изтегли PDF

Повече за проекта

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2018 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 65 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.

Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъде основа за информирани политики, както и да даде стимул за съревнование между местните власти. 

| прочетете резюмето на проекта за 2018 г. |

Последни новини

Децентрализация, регионално развитие и преструктуриране в икономиката 13.09.2019

Фискалната децентрализация почива на два основни принципа - „местно самоуправление” и „субсидиарност”. Тя е...

Още една болница? 30.08.2019

Преди няколко дни със свое решение №513 от 26 август 2019 г. Министерският съвет одобри създаването на ново лечебно...

Децентрализация: 8+2 > 10+2 22.07.2019

За втори пореден път, точно в навечерието на местните избори, в общественото пространство се завърта идея за постигане...

Кои общини ползват най-много европейски средства? 22.07.2019

Повечето общини в страната са с под 1000 лева на човек от населението усвоени европейски фондове - в тази група попадат 161...