Регионални профилиПоказатели за развитие

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

 

Изтеглете пълния 2020 доклад в PDF
Изтегляне на доклада (PDF)
Изтеглете доклади за Предишни години
Изтегли PDF

Повече за проекта

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2020 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 64 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.

Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъде основа за информирани политики, както и да даде стимул за съревнование между местните власти. 

| прочетете резюмето на проекта за 2020 г. |

Последни новини

На местната власт ѝ липсват ресурси и капацитет 12.03.2021

Препоръките на международните организации към България по-често се съсредоточават върху проблемите на национално...

Настигаме ЕС, но бавно 05.03.2021

Догонването на средноевропейския стандарт на живот, производителност на труда и равнище на икономическо развитие е...

Областите в Южна България: профил и траектория на развитие 12.02.2021

Като част от представянето на новите „Регионални профили 2020“, през седмицата ИПИ проведе фокусирана дискусия върху...

Областните икономики на Южна България: състояние и перпективи 09.02.2021

В допълнение към основното изследване „Регионални профили 2020“ ИПИ представи и фокусиран анализ, посветен на...