Регионални профилиПоказатели за развитие

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

 

Изтеглете пълния 2023 доклад в PDF
Изтегляне на доклада (PDF)
Изтеглете доклади за Предишни години
Изтегли PDF

Повече за проекта

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2023 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 73 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.

Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъде основа за информирани политики, както и да даде стимул за съревнование между местните власти. 

| прочетете резюмето на проекта за 2023 г. |

Последни новини

Представяне на английската версия на „Регионални профили – показатели за развитие – 2023“ 20.03.2024

На 20 март 2024 г. ИПИ представи английската версия на „Регионалните профили: показатели за развитие – 2023 г.“ пред...

Енергетиката и преработващата промишленост дърпат напред регионите през 2022 г. 05.02.2024

НСИ публикува данните за икономическото развитие на областите през 2022 г. На преден план излиза безпрецедентният ръст...

Столична община е твърде зависима от имотния пазар 30.01.2024

През 2024 г. икономиката на България се очаква да нарасне с близо 15 млрд. лв. и да достигне над 205 млрд. лв. Това е 7,7%...

Въпреки очакванията за по-бавен ръст на икономиката търсенето на труд остава високо 26.01.2024

И през 2023 г. търсенето на труд остава високо, но силно неравномерно разпределено между отделните региони на страната и...