Кюстендил

Икономиката на област Кюстендил расте през последните няколко години, но доходите и заплатите продължават да изостават от средните нива в страната. Пазарът на труда показва добри тенденции, но застаряването и обезлюдяването оказват негативно влияние. И местните, и чуждестранните инвестиции в областта продължават да са относително малко, а усвояването на европейски средства е сравнително слабо. Представянето на администрацията и предоставяните от нея услуги са на незадоволително ниво въпреки поддържането на значително по-ниски от средните за страната местни данъци и такси.

Застаряването и обезлюдяването на област Кюстендил са особено интензивни през последните години. Резултатите от зрелостните изпити на учениците се подобряват, но остават под средните в национален план. Натовареността на местните съдилища е традиционно висока, което се отразява и на бързината на правораздаването. Проблем продължава да бъде замърсяването на въздуха в областта. Културният живот в областта е със сравнително слаб интензитет.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или