Кюстендил

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Кюстендил отбелязва третия най-висок годишен ръст в страната. Въпреки това размерът му остава сравнително нисък. Доходите и заплатите в областта също нарастват, но с по-нисък от средния темп и остават значително по-ниски от средните. Образователният профил на работната сила е представен от значителен дял на хората със средно образование. Област Кюстендил се характеризира със слаба инвестиционна активност. Качеството на пътищата традиционно е по-високо от средното за страната. Ограничен остава достъпът до интернет на домакинствата. Усредненият размер на всеки от разглежданите местни данъци в общините от област Кюстендил е по-нисък от средния за страната. Оценката за прозрачността на местната администрация остава сравнително ниска.

Застаряването на населението в страната е особено изразено в област Кюстендил, чиито демографски показатели са сред най-неблагоприятните в страната. Оценките на учениците от област Кюстендил остават сравнително ниски. Осигуреността на областното здравеопазване с лекари е сравнително добра. Легловата база в многопрофилните болници в областта е близка до средната в страната. Кюстендил се представя сравнително слабо по отношение на реда и сигурността. Областта е първенец в показателите за околна среда. Основната причина за това е в количествата генериран боклук и неговото управление. Културният живот в област Кюстендил остава слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или