Кюстендил

Брутният вътрешен продукт на човек от населението, заплатите и доходите в област Кюстендил нарастват, но остават сравнително ниски. Икономическата активност и заетостта за първи път от последните няколко години изпреварват средните стойности за страната. Инвестиционната активност в областта е сред най-слабите. Гъстотата на пътната и железопътната мрежа остава по-висока от средната в страната. Усредненият размер на местните данъци в общините от областта е сравнително нисък. Кюстендил е областта с най-слабо представяне по индикаторите, измерващи работата на администрацията.

Населението е сред най-застаряващите в страната. Резултатите на учениците остават незадоволителни и през 2022 година. Кюстендил е сред областите с най-висок брой на общопрактикуващите лекари и областта с най-нисък коефициент на детска смъртност. Наказателните съдии са най-натоварените в страната, но правораздаването е сравнително бързо. Обемът на образуваните битови отпадъци в областта е нисък. Същевременно обаче предадените за третиране и рециклиране отпадъци са малко. Културният живот в област Кюстендил остава слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или