Враца

Враца е една от двете области, в които брутният вътрешен продукт на човек от населението се свива през 2019 г. Същевременно обаче заплатите и доходите в областта продължават да нарастват и ръстът им е по-висок от средния. Показателите на пазара на труда поставят област Враца в неблагоприятно положение. Предизвикателства пред местния пазар на труда остават сравнително ниско образованата работна сила и застаряването на населението. Икономическата и инвестиционната активност са сравнително слаби, но обемът на произведената про-дукция продължава да нараства. Целият район се представя слабо по показателите, измерващи инфраструктурното развитие. Усредненото ниво на местните данъци в общините в област Враца е сравнително ниско и през 2021 г.

Коефициентите на възрастова зависимост остават значително по-неблагоприятни от средните за страната. Делът на градското население се задържа нисък. Показателите на област Враца в сферата на основното и средното образование остават сравнително добри, но резултатите – относително ниски. Здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари (както общопрактикуващи, така и специалисти) и на болнични легла. Натовареността на наказателните съдии в областта намалява и остава сравнително ниска, което се отразява на бързината на правораздаване. Сравнително малкият дял на населението в градовете и ниската му гъстота могат да обяснят ограничения дял на населението в селища с обществена канализация. Културният живот в областта е със слаба интензивност.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или