Враца

Враца е областта с най-висок ръст на брутния вътрешен продукт на човек от населението през 2020 година. Заплатите и доходите в областта също продължават да нарастват. Заетостта се увеличава, а безработицата намалява, но коефициентите все още са значително по-неблагоприятни от средните за страната. Икономическата и инвестиционната активност са сравнително ограничени. Целият район се представя слабо по показателите, измерващи инфраструктурното развитие. Усредненото ниво на местните данъци в общините в област Враца е сравнително ниско. Прозрачността на местните администрации изостава от средната за страната.

Коефициентите на възрастова зависимост в област Враца остават значително по-неблагоприятни от средните за страната. Показателите в сферата на основното и средното образование се запазват сравнително добри, но резултатите – относително ниски. Здравеопазването страда от недостиг на лекари специалисти и на болнични легла. Регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в областта са сред най-високите в страната. Достъпът до обществена канализация в ограничен. Делът на горската територия е нисък. Културният живот не е особено интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или