Враца

Въпреки че Враца остава в горната половината на областите по брутен вътрешен продукт на човек от населението, тя е сред малкото области, в които той намалява през 2015 г. Пазарът на труда в областта показва обезпокоителни тенденции. Враца е и сред малкото области, в които заетостта намалява през 2016 г., като същевременно безработицата продължава да е двойно по-висока от средната за страната. Като сериозен проблем остава сравнително ниското качество на пътните настилки. Инвестиционната активност в областта е слаба, въпреки че усредненият размер на местните данъци и такси в общините от Врачанска област е сравнително нисък.

Демографската картина в областта се влошава. Средният успех от матурите в областта през 2017 г. се повишава и се доближава до средния за страната. Враца е сред областите с най-ниска натовареност на съда и висока разкриваемост на престъпленията. Сравнително слабата урбанизация на областта предопределя и ниския дял на населението, свързано с канализация. В същото време областта се характеризира с относително чист въздух и нисък обем на отпадъците. През 2016 г. културният живот в областта отново може да се определи като слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или