Велико Търново

Брутният вътрешен продукт в област Велико Търново нараства по-бързо от средния за страната спрямо населението. Работната сила е сред най-високообразованите в страната, но застаряването на населението е предизвикателство пред пазара на труда. Инвестиционната и бизнес активност са незадоволителни. Делът на автомагистралите и първокласните пътища в общата пътна мрежа е нисък. Усредненият размер на разглежданите местни данъци в общините от област Велико Търново остава висок. Оценката за степента на прозрачност в работата на местните администрации изостава.

Общото застаряване на населението в страната е особено силно изразено във Велико Търново. По образователни показатели областта е на сравнително добра позиция. Броят на студентите в областта спрямо населението е най-високият в страната. Броят на леглата в многопрофилните болници се запазва изключително нисък. Делът на разкритите престъпления остава висок. Регистрираните в областта престъпления се повишават. Представянето на областта по индикаторите за околна среда е добро. Културният живот в област Велико Търново е интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или