Велико Търново

През 2018 г. област Велико Търново отбелязва значителен ръст на брутния вътрешен продукт на човек от населението, но остава далеч под средното ниво за страната. Положителните тенденции в развитието на икономиката и доходите водят до намаляване на бедността. Показателите за пазара на труда в областта продължават да се подобряват и през 2019 г., поставяйки я сред първенците в страната. Размерът на местните данъци в общините е сравнително висок. Оценката за прозрачността на местната администрация е съизмерима със средната за страната.

Влошаването на демографските показатели в страната е особено изразено в област Велико Търново. Областта се представя сравнително добре по отношение на образованието. Относителният брой на студентите намалява по-бързо от средния в страната, но остава двойно по висок. Незадоволителното представяне на областта в сферата на здравеопазването е обусловено от недостига на лекари и легла в местните болници. Натовареността на наказателните съдии в областта е ниска, което обаче не се отразява на бързината на правораздаването. Регистрираните престъпления са сравнително малко, а разкриваемостта им – висока. Почти целият обем битови отпадъци се предава за третиране и рециклиране. Велико Търново е сред областите с най-интензивен културен живот (само след столицата и Габрово) и през 2019 г.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или