Велико Търново

Брутният вътрешен продукт в област Велико Търново нараства по-бързо от средния за страната спрямо населението, но размерът му остава по-нисък. Показателите и тенденциите на пазара на труда поставят областта на челните места в страната. Инвестиционната и бизнес активност са незадоволителни. Делът на автомагистралите и първокласните пътища в общата пътна мрежа е нисък. Усредненият размер на разглежданите местни данъци в общините от област Велико Търново остава висок. Оценката за степента на прозрачност на местните администрации изостава.

Общото застаряване на населението в страната е особено силно изразено във Велико Търново. Образователните показатели в областта я поставят на сравнително добра позиция. Броят на студентите в областта остава сред най-високите в страната. Броят на леглата в многопрофилните болници се запазва изключително нисък. Регистрираните в областта престъпления се повишават, а делът на разкритите престъпления продължава да намалява. Представянето на областта по индикаторите за околна среда е много добро. Културният живот в област Велико Търново е интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или