Стара Загора

През 2015 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта намалява при общ ръст за страната, но остава на второ място след столицата. Безработицата продължава да намалява и вече е по-ниска от средната за страната, но това се дължи основно на по-ниската икономическа активност на населението. Чуждите преки инвестиции в областта продължават да нарастват. Инфраструктурата в областта се оценява високо. Данъчната тежест продължава да е сравнително ниска. Развитието на е-услуги и обслужване на „едно гише“ е напреднало, но прозрачността на администрацията се оценява по-ниско от средната за страната.

Застаряването на местното население следва общата тенденция в страната. Въпреки че Стара Загора е сред трите области с най-остър недостиг на учители, резултатите от матурите са близки до средните. На фона на сравнително многото лекари и легла в многопрофилните болници преминалите за лечение болни са относително малко. Правораздаването се характеризира с висока натовареност на съдиите, но и с бързина. Замърсяването на въздуха в областта продължава да се отразява силно негативно върху оценката за околната среда. Интензивността на културния живот в областта е съизмерима със средната за страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или