Монтана

Брутният вътрешен продукт, заплатите и доходите в област Монтана все още са значително под средните за страната. В същото време тенденциите на пазара на труда не са добри. През 2016 г. Монтана е областта с най-ниска икономическа активност, а към края на 2015 г. – с най-малко привлечени до момента чужди инвестиции спрямо населението. Усреднените местни данъци и такси в общините от областта я поставят сред областите с най-ниски данъци. Монтана остава сред областите със сравнително ниско покритие на кадастралната карта.

Застаряването на населението в областта изпреварва значително това в страната. През 2017 г. учениците от област Монтана отново получават по-ниски оценки на матурата по български език и литература, което се превръща в десетгодишна тенденция. В областта има недостиг на лекари специалисти. Макар Монтана да е сред областите със сравнително слаба натовареност на съдa, правораздаването е бавно. Монтана продължава да е сред областите с най-нисък обем на образуваните битови отпадъци спрямо населението и с най-чист въздух. Областта се характеризира с относително слаб културен живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или