Добрич

Брутният вътрешен продукт, заплатите и доходите в област Добрич продължават да нарастват, но остават под средните за страната. Заетостта остава висока, а безработицата продължава да намалява благодарение на разкриването на нови работни места. Инвестиционната активност в област Добрич нараства спрямо предходната година, но все още изостава спрямо средните стойности за страната. Въпреки наличието на курортни общини средните данъци върху недвижимите имоти и такса смет в областта остават относително ниски. Местната администрация е сред найпрозрачните, кадастърът има относително високо покритие, а навлизането на електронни услуги и на услуги на „едно гише“ бележи добър напредък.

Населението в област Добрич продължава да застарява с бързи темпове. Образователната система не успява да обхване голяма част от подлежащите на образование, но качеството е близко до средното за страната. Липсата на лекари специалисти и сравнително ограничената леглова база в болниците предопределят двойно по-малкия брой преминали за лечение болни в сравнение със страната. Област Добрич се отличава със сравнително бързо правораздаване. Културният живот в областта е със сравнително слаба интензивност.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или