Добрич

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Добрич продължава да нараства, но стойността му се запазва сравнително ниска. Висока пък продължава да е относителната бедност в областта. Предизвикателство пред пазара на труда остава ниското образование на работната сила. Инвестициите в областта се свиват, но произведената продукция нараства. Пътната настилка е с изключително лошо качество. Нивото на местните данъци в общините от областта е сравнително ниско. Оценката за прозрачността в работата на местните администрации остава висока.

Делът на градското население и гъстотата му остават ниски. Съответствието между професионалното образование и икономиката е високо. Резултатите на учениците са сравнително ниски. Вероятно недостигът на специалисти и на болнични легла обяснява сравнително малкия брой на преминалите за лечение болни. Броят на регистрираните в областта престъпления е нисък, а разкриваемостта им – сравнително висока. Делът на канализацията, свързана с пречиствателни станции за отпадъчни води, остава висок. Добрич е една от областите с най-голям брой легла в местата за настаняване.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или