Добрич

Ръстът на БВП в област Добрич е сред най-ниските през 2018 г. Подобно е положението и при нарастването на доходите на домакинствата. Въпреки изоставането на доходите и заплатите бедността в област Добрич е близо до средната за страната. Нарастването на икономическата активност е съпроводено от ръст на заетостта и намаление на безработицата, но те все още остават сравнително неблагоприятни. Предизвикателство за местния трудов пазар остава образователният статус на работната сила. Инвестиционната активност в областта не е висока. Сериозно изоставане се наблюдава при обема на произведената продукция и чуждите инвестиции. Местните данъци са сред ниските в страната. Оценката за прозрачността на работата на местната администрация се влошава, но остава значително по-висока от средната.

Тенденцията към застаряване на населението е подобна на тази в страната и води до постоянно влошаване на коефициентите на възрастова зависимост в областта. Висшето образование в област Добрич е слабо представено. Здравната система е добре осигурена по отношение на общопрактикуващи лекари, но има недостиг на лекари специалисти. Добрич остава сред областите със силно ограничена леглова база. Натовареността на местните наказателни съдии е по-ниска, а правораздаването – по-бързо от средните за страната. Престъпленията са малко по-малко от средния им относителен брой в страната, а разкриваемостта – малко по-висока. Показателите за околна средна в Добрич показват много добро представяне на областта. Културният живот в областта не е особено интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или