Пазарджик

Брутният вътрешен продукт, заплатите и доходите в област Пазарджик продължават да нарастват, но остават сравнително ниски. Коефициентът на заетост намалява, а този на безработицата се повишава. Инвестиционната и бизнес активност в областта не са особено интензивни. Въпреки това стойността на произведената продукция продължава да се повишава. Пазарджик е областта с най-висока оценка за инфраструктурно развитие. Усредненият размер на местните данъци е сравнително нисък. Оценката за прозрачността на местната администрация намалява и остава сравнително ниска.

Възрастовата зависимост в областта продължава да се задълбочава, но все още е по-благоприятна от средната за страната. Резултатите на учениците остават сравнително ниски. Достъпът до общопрактикуващи лекари в областта е по-висок от средния, но при лекарите специалисти има определен недостиг. Броят на престъпленията се запазва сравнително малък, а разкриваемостта им е близка до средната за страната. Свързаността с пречиствателни станции за отпадъчни води изостава значително. Културният живот в област Пазарджик е сред най-слабо интензивните в страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или