Пазарджик

Брутният вътрешен продукт, заплатите и пенсиите в област Пазарджик продължават да нарастват, но остават сравнително ниски. През 2022 г. се наблюдава значителен ръст на заетостта и задържане на нивото на безработицата. Предизвикателство за местния пазар на труда остава образователният профил на работната сила. Инвестиционната и бизнес активност в областта не са особено интензивни. Качеството на пътната настилка остава сравнително високо. Усредненият размер на местните данъци е относително нисък. Оценката за прозрачността в работата на местната администрация намалява леко и остава сравнително ниска.

Възрастовата зависимост в областта продължава да се задълбочава, но все още е по-благоприятна от средната за страната. Резултатите на учениците остават сравнително ниски. Достъпът до общопрактикуващи лекари в областта е по-висок от средния, но при лекарите специалисти има определен недостиг. Натовареността на местните наказателни съдии е съизмерима със средната за страната, но правораздаването е значително по-бързо. Пазарджик продължава да е първенец по инсталирани ВЕИ мощности. Културният живот в областта е сред слабо интензивните в страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или