Търговище

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Търговище нараства с 10% през 2015 г., като изпреварва средния ръст за страната. Доходите и заплатите също нарастват, което води до повишаване на стандарта на живот в областта. Пазарът на труда в област Търговище страда от неблагоприятната образователна структура на населението, въпреки че икономическата активност и заетостта растат през 2016 г. В областта се отчита значително нарастване на инвестициите в дълготрайни материални активи през 2015 г. Оценката за прозрачността на местната администрация в областта е по-висока от средната за страната.

Сравнително ниският естествен прираст и високата степен на изселване от областта продължават да влошават демографския облик на област Търговище. Основните слабости в образователната система са при задържането на учениците в училище и ниските оценки на матурите. Търговище остава сред областите с най-остър недостиг на лекари. Съдът в Търговище е най-малко натовареният в страната, което се отразява благоприятно и на бързината на правораздаване. Търговище е и сред областите с най-малко регистрирани престъпления и най-висока разкриваемост.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или