Търговище

Ръстът на брутния вътрешен продукт в областта е сравнително висок, но обемът му остава относително нисък. Нивото на бедност намалява. Търговище е областта с най-слабо представяне по индикаторите за пазара на труда. Наблюдава се свиване на инвестициите и производството. Качеството на пътната настилка е сред най-добрите в страната. Местните данъци се задържат на сравнително ниски нива. Самооценката на администрациите от областта за развитието на електронното правителство се повишава и остава над средната за страната.

В областта се наблюдават влошаване на естествения прираст и спад на привлеченото население. Обхватът на образователната система е нисък, а резултатите на учениците – слаби. Достъпът до общопрактикуващи лекари е труден. Обхватът на здравното осигуряване се повишава, но остава по-нисък от средния. Наказателните съдии в областта са едни от най-слабо натоварените в страната и това се отразява на бързината на правораздаването. Малка част от канализационните мрежи са свързани с пречиствателна станция за отпадъчни води. Интензитетът на културния живот в областта се засилва.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или