Търговище

През 2021 г. както стойността, така и ръстът на брутния вътрешен продукт в област Търговище са сравнително ниски. Делът на населението в трудоспособна възраст намалява и се отдалечава от средния за страната. Огромно предизвикателство пред пазара на труда е влошеният образователен статус на работната сила. В областта се наблюдава ръст на инвестициите и на производството. Местните данъци в общините в област Търговище се задържат на сравнително ниски нива. Рейтингът за активна прозрачност на органите на местното самоуправление се повишава и изпреварва средния за страната.

Застаряването на населението става с по-бързи темпове от средното за страната. Търговище е сред областите с най-нисък обхват на образователната система. Броят на общопрактикуващите лекари на човек от населението се повишава значително, въпреки че остава нисък. Наказателните съдии в областта са едни от най-слабо натоварените в страната и това се отразява на бързината на правораздаването. Делът на горската територия е по-нисък от средния за страната, но и делът на нарушената територия е малък. Културният живот остава слабо интензивен, а туризмът не е особено затъпен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или