Смолян

През последните две десетилетия брутният вътрешен продукт в област Смолян нараства с по-бавен темп от общия за националната икономика, което увеличава изоставането спрямо средното ниво. Доходите обаче остават по-високи от средните, което обяснява и сравнително ниската степен на бедност. Огромното предизвикателство за перспективите на местния пазар на труда продължава да е застаряването на населението. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи на човек от населението се увеличават значително. Ниски и постоянни остават преките чуждестранни инвестиции. Географското местоположение на област Смолян като гранична област и планинският характер на територията обуславят и сравнително слабото развитие на инфраструктурата. Смолян е сред областите със сравнително ниски местни данъци.

Населението в областта е едно от най-застаряващите в страната. Смолян продължава да бъде една от областите снай-добри образователни показатели. Резултатите на учениците са изключително добри, броят на учителите – голям, а на напусналите училище – малък. Делът на здравноосигурените е сред най-високите в страната. Висок остава и достъпът до общопрактикуващи лекари. Смолян е най-добре представящата се област в сферата на реда и сигурността. Правосъдието е бързо, престъпността – ниска, а разкриваемостта – висока. Предвид сравнително ниската степен на урбанизация на областта делът на населението в селища с обществена канализация е относително висок. Културният живот се характеризира с ниска интензивност.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или