Смолян

След няколко години на колеблив ръст, съпътстван от спадове, през 2015 г. област Смолян отбелязва ръст на брутния вътрешен продукт на човек от населението за втора поредна година. Заплатите също продължават да нарастват, но остават значително по-ниски от средните за страната. Смолян се нарежда в челната тройка сред областите с най-висока икономическа активност на населението. Инвестиционната активност в областта остава сравнително ниска. Поради преобладаващо планинския релеф на територията инфраструктурното развитие е ограничено. Основните местни данъци и такси в общините в област Смолян са близки до или по-ниски от средните за страната.

И през 2016 г. Смолян е областта, от която нетно се изселват най-много хора спрямо населението. Област Смолян е абсолютен първенец в сферата на образованието. Относителният брой на лекарите специалисти изостава. Смолян е областта с най-малък относителен брой на регистрираните престъпления и най-висока разкриваемост. Сравнително слабата урбанизация на областта обяснява ниския дял на населението с достъп до канализация. Културният живот в област Смолян не се отличава с особена интензивност. Изключение през 2016 г. прави интересът към местните библиотеки.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или