Смолян

Брутният вътрешен продукт, заплатите и пенсиите в област Смолян продължават да се увеличават. Нивото на бедност е над средното за страната. Заетостта и безработицата се повишават, като и двата показателя остават сравнително неблагоприятни. Наблюдава се подобрение на бизнес и инвестиционната активност. В областта липсват железопътни линии, автомагистрали и първокласни пътища. Местните данъци са сравнително ниски. Смолян е втората област с най-нисък дял на собствените от общите приходи на общините и е областта с най-ниско покритие на общинските разходи с местни приходи.

Населението на областта е сред най-застаряващите в страната. Смолян продължава да бъде една от областите с най-добри образователни резултати. Делът на здравноосигурените е висок. Здравноосигурителната система на практика обхваща цялото население на областта. Смолян е областта с най-ниска натовареност на правораздавателната система и е сред тези с най-малко регистрирани престъпления. Нарежда се на първо място и по най-висок дял на горската територия и по най-нисък на нарушената територия. Интензитетът на културния живот остава слаб, но туризмът е силно застъпен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или