София (столица)

Столицата е областта с най-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението и стойността му е над двойно по-висока от средната стойност в страната и от тази в следващата по този показател област София. Пазарът на труда е добре развит. София е и безспорен лидер по инвестиционна активност. Делът на домакинствата с достъп до високоскоростен интернет продължава да се повишава. Местните данъци са най-високите в страната. Столицата е областта с най-висок дял на собствените от общите приходи, както и с най-голямо покритие на общинските разходи с местни приходи.

София е областта с най-благоприятна демографска картина. Столицата отново е и първенец в сферата на образованието с висок дял на записаните в V–VII клас, нисък дял на второгодниците, добро представяне на учениците и голям брой на студентите. Броят на лекарите специалисти е един от най-високите в страната. Правораздаването е сравнително бавно, а разкриваемостта на престъпленията – ниска. Високата степен на урбанизация на областта предопределя и големия дял на населението с достъп до обществена канализация. Столицата остава областта с най-интензивен културен живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или