София (столица)

Столицата е областта с най-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението и стойността му е над двойно по-висока от средната стойност в страната и от тази в следващата по този показател област София. Добрите показатели за икономическото развитие се проявяват и в благоприятната динамика на местния пазар на труда. Столицата остава областта с най-добър образователен статус на работната сила. София е и безспорен лидер по инвестиционна активност. Делът на домакинствата с достъп до високоскоростен интернет продължава да се повишава. Столицата е областта с най-високи местни данъци в страната и през 2021 г. София е с най-висока самооценка на общинската ад-министрация за развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“.

Пандемията, затварянето на цели сектори и възможността за работа от дома се отразяват на броя на населението в столицата. Столицата отново е първенец в сферата на образованието с висок коефициент на записване, нисък дял на второгодниците и напусналите училище, добро представяне на учениците и висок брой на студентите. Броят на лекарите специалисти в столицата е най-високият в страната. Слабата оценка и последното място на столицата в осигуряването на ред и сигурност е продиктувана от високата натовареност на съдиите и ниската разкриваемост на престъпленията. Високата степен на урбанизация на областта предопределя и високия дял на населението с достъп до обществена канализация. Столицата остава областта с най-интензивен културен живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или