София (столица)

София (столица) е областта с най-високи доходи и най-висок стандарт на живот, най-висока инвестиционна активност и най-благоприятни показатели за пазара на труда. Столицата граничи непосредствено с няколко автомагистрали, а важността на централната жп гара е причина за високата гъстота на железопътната мрежа. Тя е и областта с най-висок достъп до интернет и най-голям дял на населението, което го използва. Столицата все още се отличава с най-висока тежест на основните местни данъци и такси, въпреки че данъчната тежест не е повишавана последните години противно на общата тенденция. Покритието на кадастъра продължава да се увеличава и да е най-високо в страната. Прозрачността на местната администрация също се оценява сравнително високо през 2017 г.

София (столица) е една от малкото области, в които възрастовата структура на населението се подобрява, ако се разглежда отношението на населението на възраст 65 и повече години към това на 0–14 години. Столицата все още е и областта с най-високи коефициенти на естествен и на механичен прираст. Учениците от столицата получават най-високите оценки на зрелостните изпити, но обхватът на образователната система е по-нисък от средния за страната. Достъпът до здравни заведения и специалисти в столицата обяснява и традиционно високия брой на лекуваните болни. По отношение на сигурността и правосъдието столицата се представя най-слабо сред българските области. Интензивността на културния живот се оценява най-високо спрямо другите области.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или