София (столица)

Столицата е икономически най-добре развитата област в страната, като през 2018 г. различията с останалите региони на България остават значителни. БВП на човек от населението надхвърля двойно средния за страната, а заплатите и доходите на домакинствата са с повече от 1/3 по-високи. В областта има два пъти по-малко домакинства, които живеят в материални лишения или с доходи под линията на бедност. Водещите икономически показатели се проявяват и на столичния пазар на труда, където безработицата спада до 2,1% през 2018 г., а заетостта надхвърля 75%. Работната сила е добре образована с благоприятни фактори за динамиката в средносрочен план. София привлича най-много преки чуждестранни инвестиции на човек от населението в страната. В резултат на преструктуриране и засилване на ролята на услугите разходите за придобиване на материални активи леко намаляват, но столицата остава областта с най-висок обем произведена продукция на човек от населението. Инфраструктурата е с високо качество, особено от гледна точка на достъпа до високоскоростен интернет. Столичният град обаче поддържа относително високи местни данъци, особено върху търговията на дребно и таксиметровите услуги.

София е една от малкото области в България, която се радва на положителни миграционни процеси. Това помага за смекчаването на ефекта на отрицателния естествен прираст, в резултат на което столицата е сред областите с най-младо население в страната. Областта предлага най-доброто висше и средно образование в страната, като неизменно се класира на първо място по средна оценка на зрелостните изпити и е с най-нисък дял на слабите оценки на тях. София предлага и много добро здравеопазване, особено от гледна точка на достъпа до лекари специалисти. Високата натовареност на съдилищата пък води до бавно разглеждане на наказателните дела, а престъпността е над средните за страната равнища. Столицата е и лидер по интензивност на културния живот. Състоянието на околната среда е относително добро, ако оставим настрана чистотата на атмосферния въздух.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или