Хасково

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Хасково продължава да нараства и през 2016 г., но ръстът е сравнително нисък и по този показател областта изостава значително от средните стойности за страната. Наред с брутният вътрешен продукт, заплатите и доходите в областта също нарастват. Намалението на икономическата активност през 2017 г. е съпроводено от значително намаляване на безработицата и задържане на нивото на заетостта под средното за страната. Развитието на пазара на труда е ограничено от влошената образователна структура на населението. Бизнес и инвестиционната активност в област Хасково остават сравнително ниски. Достъпът и използването на интернет в областта остават близки до средните за страната. И през 2018 г. местните данъци и такси са сравнително високи. Хасково продължава да е сред областите с най-ниско покритие на кадастъра.

Застаряването на населението в област Хасково следва общите тенденции в страната, въпреки че демографската картина в областта се влошава с по-бързи темпове. Представянето на зрелостниците от областта на матурата по български език и литература през 2018 г. е сравнително ниско. През 2017 г. в областта се забелязва още по-голям недостиг на лекари, а легловата база остава сред по-ограничените в страната. Натовареността на окръжния съд в област Хасково е съизмерима със средната за страната, но правораздаването е сравнително бързо и през 2017 година. Броят регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в областта остава сравнително нисък, а разкриваемостта им – висока. Замърсяването на въздуха в областта с въглероден диоксид е двойно по-ниско от средното за страната. Значително по-малко са и образуваните битови отпадъци. Културният живот в областта е сравнително слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или