Хасково

След колеблив ръст на брутния вътрешен продукт на човек от населението в област Хасково през 2015 г. той нараства значително и изпреварва средния ръст за страната. Заетостта продължава да нараства, а безработицата – да намалява. Хасково остава сред областите, които привличат най-малко инвестиции. В областта се отчита значително повишаване на достъпа и използването на интернет. През 2017 г. усреднените размери на местните данъци и такси в общините от областта остават близки до средните за страната.

Естественият прираст в областта традиционно е по-нисък от средния за страната, а през 2016 г. се отчита и нова вълна на емиграция от областта, което се отразява неблагоприятно върху възрастовата структура на населението. Представянето на учениците на зрелостните изпити продължава да е слабо. Здравеопазването се характеризира с относително нисък капацитет на здравните заведения и липса на лекари. Правораздаването в областта е сравнително бързо, а разкриваемостта на регистрираните престъпления е по-висока от средната за страната. Интензивността на културния живот в областта е сравнително слаба.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или