Русе

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта нараства и е деветият най-висок в страната. И заетостта, и безработицата остават сравнително благоприятни. Стойността на произведената продукция на човек от населението се повишава и се запазва относително висока. Русе е областта с най-висока гъстота на железопътната мрежа в страната. Усредненият размер на местните данъци в общините от областта е близък до средните нива в страната. Самооценките на общините за предоставянето на административни услуги на „едно гише“ са високи.

Коефициентите на възрастова зависимост в област Русе остават по-високи от средните за страната. Представянето на учениците се приближава до средното. Здравеопазването в областта продължава да страда от липса на общопрактикуващи лекари. Броят на престъпленията нараства, но се запазва сравнително нисък, а разкриваемостта им е над средната за страната. Делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци остава малък. Русе е сред областите с интензивен културен живот, но туристическият сектор не е силно застъпен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или