Русе

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в Русе намалява и областта все повече изостава. И заетостта, и безработицата остават по-благоприятни от средните за страната. Стойността на произведената продукция на човек от населението в областта се свива леко, но се запазва сравнително висока. Русе е областта с най-висока гъстота на железопътната мрежа в страната. Усредненият размер на местните данъци в общините от област Русе е близък до средните нива в страната. Самооценките на общините за предоставянето на административни услуги на „едно гише“ са високи.

Коефициентите на възрастова зависимост леко се подобряват, но остават по-високи от средните за страната. Представянето на учениците от областта се приближава до средното. Здравеопазването в област Русе продължава да страда от липса на лекари. Натовареността на наказателните съдии в областта е сред най-високите в страната, но това не се отразява негативно на бързината на правораздаването. Делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци остава изключително нисък. Русе е сред областите с интензивен културен живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или