Кърджали

През последните няколко години брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Кърджали нараства стабилно. Заплатите и доходите също се повишават, макар ръстът им да е по-нисък от средния и все още да са далеч от средните нива в страната. Пазарът на труда в областта среща изключителни трудности и през 2020 г. Икономическата активност остава най-ниската в страната, заетостта се свива, работната сила е сред най-ниско образованите. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи се повишават значително и вече са сред най-високите в страната, но произведената продукция остава малка. Пътната настилка в добро състояние е относително ограничена. Нивото на местните данъци е ниско. Представянето на администрацията е слабо.

Привличането на населението в област Кърджали остава значително по-високо от средното. Делът на градското население в областта продължава да е най-ниският в страната. Броят на преподавателите се задържа висок. Резултатите на учениците от областта са изключително слаби. Здравеопазването в областта страда от хроничен недостиг на лекари и болнични легла. Представянето на област Кърджали в сферата на реда и сигурността е сред най-добрите в страната. Броят на регистрираните престъпления е най-нисък именно в Кърджали. Сравнително малка част от битовите отпадъци се предават за третиране и рециклиране, а достъпът до обществена канализация е силно ограничен. Културният живот в областта е сред най-слабо активните.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или