Кърджали

Заплатите и доходите в област Кърджали нарастват значително, но продължават да са под средните за страната. Икономическата активност и заетостта в областта отбелязват рекордни ръстове, въпреки че остават на по-неблагоприятни от средните за страната нива. Инвестиционната и бизнес активност са сравнително ниски и през 2020 година. Гъстотата на железопътната мрежа също е сравнително ограничена. Нивото на местните данъци в общините в област Кърджали остава сравнително ниско. Самооценките за развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ се повишават.

Коефициентът на естествен прираст е сравнително висок. Представянето на учениците от областта остава ниско и през 2022 година. Местното здравеопазване страда от хроничен недостиг на лекари и на болнични легла. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в област Кърджали е сред най-ниските в страната, а разкриваемостта им – сред най-високите. Обемът на образуваните битовите отпадъци е нисък, но и малка част от него се предава за третиране и рециклиране. Културният живот в областта е сред най-слабо активните.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или