Кърджали

Кърджали е сред областите с най-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението, въпреки наблюдавания ръст през 2015 и 2016 година. Доходите също продължават да са сравнително ограничени. Коефициентът на безработица остава най-ниският в страната и през 2017 г., което по-скоро е продиктувано от слабата активност на пазара на труда, тъй като заетостта остава сред най-ниските в страната. Развитието на пазара на труда е ограничено и от силно влошената образователна структура на работната сила. Бизнес и инвестиционната активност в областта продължават да са сравнително ниски. Достъпът и използването на интернет в областта се повишават и през 2017 г. са съизмерими със средните за страната. Тежестите на усреднените ставки на разглежданите местни данъци и такси в общините от областта спрямо средните в страната нива са разнопосочни и през 2018 година. През 2017 г. се наблюдава рязко повишаване на покритието на кадастъра в областта.

Населението в областта застарява подобно на тенденциите в цялата страна, въпреки че Кърджали е сред областите с по-бавно обезлюдяване. Резултатите на зрелостниците на матурите в областта са значително по-слаби от средните. Кърджали е областта с най-остър недостиг на общопрактикуващи лекари. Окръжният съд в област Кърджали е сравнително слабо натоварен, което резултира и в относително бързо правораздаване. Кърджали е областта с най-нисък относителен брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността. Кърджали е сред областите с най-нисък дял на населението в селища с обществена канализация. Същевременно през 2016 г. Кърджали заема челното място в страната като областта с най-ниско замърсяване на въздуха с въглероден диоксид и най-малко отпадъци. Културният живот в областта е слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или