Кърджали

Заплатите и пенсиите в област Кърджали нарастват значително, но остават под средните за страната стойности. Икономическата активност и заетостта в областта отбелязват ръст, въпреки че остават на по-ниски от средните нива. Инвестиционната и бизнес активност са ограничени. Гъстотата на железопътната мрежа също е малка. Нивото на местните данъци в общините в област Кърджали остава сравнително ниско. Индикаторите за работата на местните администрации поставят Кърджали сред трите области с най-слаби резултати.

Коефициентът на естествен прираст е сравнително висок. Представянето на учениците от областта остава слабо и през 2023 година. Здравеопазването страда от хроничен недостиг на лекари и на болнични легла. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в област Кърджали е най-ниският в страната. Обемът на образуваните битовите отпадъци е нисък, но и малка част от него се предава за третиране и рециклиране. Културният живот и туризмът в областта е сред най-слабо активните.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или