Ямбол

БВП на човек от населението в област Ямбол остава значително под средното равнище за страната. Същевременно разликата в доходите и заплатите в областта спрямо средните нива в страната се увеличава заради по-бавния им ръст в област Ямбол. Икономическата активност на пазара на труда в областта е сравнително висока, но безработицата остава над средните нива за страната. Инвестициите в областта остават ниски, но местната администрация се справя добре с усвояването на европейски средства. Качеството на пътищата в областта е значително по-високо от средното за страната.

Застаряването на населението в област Ямбол е по-изявено от това в страната. През 2015 г. Ямбол е областта с най-голям спад на записването на населението в V–VIII клас, а през 2016 г. за втора поредна година Ямбол е областта с най-висок дял на слабите оценки на матурите по БЕЛ. Здравеопазването в областта страда както от липса на лекари, така и от сравнително малък брой легла в болниците. Малкият брой на регистрираните престъпления води до ниска натовареност на съдиите в областта и сравнително бързо приключване на делата, а разкриваемостта на престъпленията е висока.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или