Регионални профилиПоказатели за развитие

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

 

Изтеглете пълния 2015 доклад в PDF
Изтегляне на доклада (PDF)
Изтеглете доклади за Предишни години
Изтегли PDF

Повече за проекта

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2015 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 63 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.

Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъде основа за информирани политики, както и да даде стимул за съревнование между местните власти. 

| прочетете резюмето на проекта за 2015 г. |

Последни новини

По-високите местни данъци са пак на мода 01.07.2016

Две от всеки три данъчни промени на местно ниво са в посока увеличение

Дискредитираната децентрализация 21.06.2016

Политическата воля за предприемане на реални стъпки в тази посока изглежда изчерпана.

В кои области престъпността е най-висока и колко престъпления остават неразкрити 15.06.2016

Само 39,2% от регистрираните престъпления през 2015 г. са били разкрити.

Миграцията към столицата е равносилна на тази към чужбина 10.06.2016

На фона на често цитираните данни за външната миграция на населението, миграционните процеси, които протичат вътре в...