Регионални профилиПоказатели за развитие

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

 

Изтеглете пълния 2016 доклад в PDF
Изтегляне на доклада (PDF)
Изтеглете доклади за Предишни години
Изтегли PDF

Повече за проекта

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се изготвя от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Региостат с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2016 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

Изследването търси отговор на въпроса какво прави едни области относително по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 63 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.

Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати на местно ниво и да бъде основа за информирани политики, както и да даде стимул за съревнование между местните власти. 

| прочетете резюмето на проекта за 2016 г. |

Последни новини

Поглед към инвестиционни дестинации „Тракия“ и „Загоре“ 04.08.2017

В Стара Загора вече се работи по обособяването на Индустриална зона „Загоре“.

Работа и гъстота на населението в България и ЕС 04.08.2017

България е страната в ЕС, в която се наблюдава най-голяма разлика в заетостта между гъсто населените и слабо населените...

Разликите в доходите между областите в България 24.07.2017

ИПИ и Мапекс стартират партньорство за геоинформационен анализ на икономически данни

Още по-високи местни данъци през 2017 г. 14.07.2017

Изчисленията на ИПИ показват че все повече общини прибягват към повишаване на ключови данъци.