Видин

Видин е една от областите с най-слабо развита икономика в страната. Въпреки положителния обрат на пазара на труда през последната година заплатите и стандартът на живот остават ниски. Високото усвояване на европейски средства не успява да компенсира оскъдните частни инвестиции, а по един от основните проекти има съмнения за злоупотреби. Ниските нива на местните данъци и такси не са достатъчни за създаването на добра бизнес среда, като незадоволителната инфраструктура и изоставащото развитие на административните услуги натежават в другата посока.

Видин е областта, в която негативните демографски тенденции в България са най-ясно изразени и е единствената, чието средногодишно население вече е под 100 000 души. Качеството на училищното образование е сравнително добро, но делът на отпадналите от образование се увеличава, а обхватът на образователната система намалява. В областта има достатъчно общопрактикуващи лекари, но е налице известен недостиг на специалисти. Правосъдната система е сравнително ефективна, но престъпността леко се покачва през последната година. И през 2016 г. Видин остава единствената област без пречиствателна станция. Наблюдава се постепенно активизиране на културния живот в областта.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или