Силистра

През последните две години ръстът на брутния продукт в областта надхвърля този за страната, но и през 2014 г. БВП на човек от населението остава близо двойно по-нисък от средната стойност за страната. Сравнително слабото икономическо развитие на областта е обвързано с ограничена бизнес активност и ниски вътрешни и външни инвестиции. Доходите на домакинствата и нивата на работната заплата в областта също са сред най-ниските в страната, а през 2015 г. Силистра остава единствената област със заетост под 50% и безработица над 20%. През 2016 г. местните данъци и такси в общините от област Силистра остават по-ниски от средните за страната.

Силистра е сред областите с най-нисък дял на градското население. Oтрицателният естествен прираст се влошава през последните две години и може да се очаква задълбочаване на негативните демографски процеси. Образованието и здравеопазването в областта страдат от значителни слабости. На матурите по БЕЛ през 2016 г. учениците в област Силистра получават най-ниските оценки в страната. Продължава и хроничният недостиг на медицински персонал. Силистра е една от областите с най-нисък брой на регистрираните престъпления и най-висока разкриваемост.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или