Велико Търново

Доходите в област Велико Търново продължават да изостават от средните нива за страната. През последните две години обаче пазарът на труда в областта бележи истинско оживление. Нещо повече, най-големият ръст на заетостта в страната през 2015 г. спрямо предкризисната 2008 година е именно в област Велико Търново. Инвестициите, макар и далеч под средните нива, показват тенденция на увиличаване през последните години. През 2015 г. област Велико Търново изпреварва средните резултати за страната в развитието на електронното правителство и работата на „едно гише”.

Социалното развитие на област Велико Търново се оценява като сравнително добро. От една страна, демографските процеси продължават да се влошават и да са значително по-неблагоприятни от тези в страната. Здравеопазването се характеризира с недостиг на лекари. Областта показва сравнително високи резултати при образованието, най-вече заради националното значение на Великотърновския университет. Областта остава популярна дестинация за културно-исторически туризъм. Престъпността в областта е под средната за страната, а разкриваемостта на престъпленията – по-висока.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или