София (столица)

София (столица) е областта с най-високи доходи и най-добри условия за живот. Пазарът на труда се характеризира с висока заетост и ниска безработица, а близо половината от работоспособното население е със завършено висше образование. Инвестиционната активност в столицата е чувствително по-висока от средната за страната, но все още остава под нивата преди кризата. Инфраструктурното развитие е много добро, а администрацията получава една от най-високите оценки за прозрачност в страната. Местните данъци и такси остават високи, но данъчната среда е стабилна и без чести промени.

Макар областта да е с най-добро демографско състояние в страната, негативните тенденции на национално ниво до голяма степен важат и за столицата. Образователната система е силно развита както по отношение на училищното, така и на висшето образование. В столицата са разположени някои от водещите здравни заведения в страната. Престъпността е висока, разкриваемостта – ниска, а съдебната система продължава да бъде бавна въпреки намаляващата натовареност на наказателните съдии. Околната среда е в сравнително добро състояние, въпреки че замърсяването на въздуха е значително. София остава най-значимият културен център в страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или