Кърджали

След трудно възстановяване на икономиката от кризата БВП на Кърджали отново намалява през 2013–2014 г., като нарежда областта сред петте в страната с най-нисък БВП на човек от населението. Ниската безработица не е свързана с висока заетост, а с ниска икономическа активност. Вероятна причина за това е изключително неблагоприятната образователна структура на населението. Инвестиционната активност е ниска, но общинските администрации в областта усвояват значителни европейски средства. Инфраструктурата не е добре развита, а администрацията не е достатъчно модернизирана и прозрачна в работата си.

Демографската картина в областта все още е по-благоприятна от тази в страната, но застаряването протича с бърз темп. Дяловете на отпадналите и второгодниците в образованието продължават да са сред най-ниските, но учениците влошават рязко представянето си на матурите. Здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари и легла в болниците. Кърджали е най-сигурната за живеене област от гледна точка на регистрираните престъпления. Голяма част от населението все още няма достъп до канализация, а пречистването на отпадъчните води е символично. Кърджали е областта с най-слабо развит културен живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или