Бургас

С настъпването на кризата икономиката на област Бургас среща огромни трудности. Въпреки че в периода 2011–2013 г. протича възстановяване, през 2014 г. БВП отново се свива рязко, като се връща до кризисните си нива от 2009–2010 г. Подобна тенденция се наблюдава и при доходите на домакинствата на областта, макар заплатите да продължават да растат с бърз темп през 2014 г. Последното вероятно се дължи на стабилното възстановяване на заетостта в областта въпреки неблагоприятната образователна структура на работната сила. Областта е сред първите в страната по брой на предприятията, вътрешни инвестиции и усвояване на европейски средства спрямо населението. Чуждите инвестиции намаляват рязко през 2014 г., но това се дължи на счетоводни операции. Местните данъци и такси са сравнително високи, но администрацията развива услугите си и е сравнително прозрачна.

В областта демографските тенденции са по-слабо негативни в сравнение с общите за страната. Естественият прираст в Бургас остава отрицателен, а областта продължава да привлича хора. Здравеопазването страда от недостиг на лекари и легла в болниците. Регистрираните престъпления са повече от тези в страната, но правораздаването е сравнително бързо. Интересът към библиотеките и музеите в областта е относително слаб.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или