Русе

Област Русе се нарежда на шесто място по брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2014 г. Спрямо 2010 г. област Русе има втория най-голям ръст на БВП (след Стара Загора) в страната и като абсолютен размер, и на човек от населението. Безработицата продължава да намалява, а заетостта се увеличава. Въпреки това вътрешните и външните инвестиции, както и усвояването на европейски средства от общините в областта остават под средните за страната. Качеството на пътната настилка остава далеч под средните нива и продължава да се влошава. Местните данъци и такси са сравнително ниски.

През последното десетилетие демографската ситуация в областта се влошава по-бързо от тази в страната най-вече заради неблагоприятния естествен прираст. На матурата по БЕЛ учениците от областта традиционно показват успех, близък до средния за страната, а през 2016 г. слабите оценки са относително малко. Здравеопазването в областта страда от липса на лекари и сравнително малко легла в болниците. Делът на разкритите престъпления остава под този за страната. Все още голяма част от населението живее в селища без канализация. Културният живот в област Русе е интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или