Пазарджик

Пазарджик е една от областите с най-лоши показатели за условия на живот и социално включване, както и сред тези с най-неблагоприятен образователен профил на работната сила. Възстановяването на пазара на труда е съсредоточено между 2012 и 2014 г., като 2015 г. бележи минимално покачване на заетостта и спад на икономическата активност на населението. Инвестиционната дейност постепенно нараства, но остава под средната за страната. Нивото на местните данъци и такси е сравнително високо, а административното и инфраструктурното развитие е в унисон с общите тенденции.

Възрастовата структура на населението е сравнително добра, но естественото и механичното му движение вещае неизбежното ѝ влошаване в близко бъдеще. Образователната система постига ниски резултати, а културният живот се характеризира с малък интензитет. Капацитетът на болниците е относително висок, а осигуреността с лекари – около средната за страната, което обяснява и относително големия брой преминали болни през местните болници. Разкриваемостта на престъпленията е по-висока от средната за страната, а работата на съдебната система – относително бърза въпреки растящата натовареност. Незадоволителното състояние на околната среда се дължи на ниската свързаност с пречиствателни станции.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или