Монтана

Икономическото развитие на Монтана изостава чувствително. Заетостта се свива през 2015 г., което води и до спад на доходите от работна заплата и съответно на средните доходи в областта. Монтана остава най-малко атрактивната област за чуждестранните инвеститори, а общините в областта не успяват да компенсират липсата на частни инвестиции с достатъчно високо усвояване на европейски средства. Ниското ниво на данъците и таксите и сравнително добрите административни услуги не успяват да компенсират влиянието на негативни фактори като слабото инфраструктурно развитие на областта.

Областта е сред най-тежко засегнатите от демографската криза в страната. Образователната система успява да обхване сравнително голяма част от подлежащите на образование лица, но понижаващите се оценки на задължителните матури говорят за спад в качеството. Качеството на здравеопазването е близко до средното за страната, а околната среда е в сравнително добро състояние. Въпреки че престъпността е по-ниска от средната за страната, делът на разкритите престъпления постепенно се понижава, а съдебната система е неефективна. Интензитетът на културните дейности е много по-нисък от средните за страната нива.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или