Търговище

Нарастването на БВП и неговата стойност на човек от населението в областта продължават да изостават в сравнение с тенденциите в страната. Икономическата активност на населението продължава също да намалява и през 2015 г. Търговище е областта и с най-ниска активност на пазара на труда. Всички те предопределят и сравнително ниския стандарт на живот в областта. Търговище е сред областите с ниска бизнес активност, сравнително малко инвестиции и относително слабо усвояване на европейски средства. Нивото на местните данъци и такси в областта като цяло е по-ниско от средното за страната. Покритието от кадастралната карта в областта е ограничено, а прозрачността на местната администрация е оценена по-ниско от средното ниво за страната.

Почти половината от населението на областта живее в селата, а отношението между възрастните над 65 години и децата се влошава бързо. В категорията здравеопазване най-сериозен в областта е проблемът с недостига на лекари. Натовареността на наказателните съдии в област Търговище остава най-ниската в страната, което в известна степен се дължи на ниската регистрирана престъпност. Търговище е и областта с най-висок дял на разкритите престъпления.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или