Варна

Област Варна се нарежда на трето място в страната (след столицата и Стара Загора) по благосъстояние, измерено чрез БВП на човек от населението през 2014 г. Доходите на домакинствата също се задържат над средните и през 2015 г., но заплатите остават по-ниски. През 2015 г. пазарът на труда в област Варна се подобрява значително. Инвестиционната активност в област Варна остава сравнително висока, но усвояването на европейски средства от общинските администрации в областта е под средното за страната. Варна е важен транспортен център.

Демографската картина в област Варна продължава да е по-благоприятна от тази в страната. Делът на децата, посещаващи прогимназия, продължава да е сравнително нисък, а делът на отпадналите е по-голям от този за страната. Зрелостниците се представят добре на матурите, а Варна е на едно от челните места в България по брой на студентите спрямо населението. Правораздаването в областта също получава сравнително добра оценка, но регистрираните престъпления, отнесени към населението, продължават да са над средните за страната, а разкриваемостта им да е сравнително ниска. Областта е на второ място по посещения на кината след столицата.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или