Добрич

Брутният вътрешен продукт, доходите и заплатите в област Добрич продължават да изостават спрямо средните стойности за страната. Възстановяването на пазара на труда е трудно въпреки ниската база, а образователната структура на работната сила е силно влошена. Описаната ситуация е свързана и с бизнес активността в областта, както и със спада на чуждите инвестиции през 2014 г. Областта е сред първенците в категорията, измерваща ефективността на администрацията. Електронното управление и услугите на „едно гише” са сравнително добре развити, администрацията е относително прозрачна, голяма част от територията е покрита от кадастъра.

Ниският естествен прираст и нарастващото изселване на населението не благоприятстват демографската картина в областта. Добрич е областта с най-висок дял на отпадналите и второгодниците спрямо средния за страната, но в същото време зрелостниците получават високи оценки на матурите. Здравеопазването продължава да страда от липса на здравни специалисти и легла в болниците. Наказателните съдии в областта са относително слабо натоварени, което допринася за сравнително бързото приключване на делата.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или