Враца

И през 2015 г. пазарът на труда в област Враца остава в дълбока криза, като безработицата е четвъртата най-висока, а заетостта – втората най-ниска в страната. Това оказва негативен ефект върху доходите и условията на живот в областта, които остават ниски. Областта постига сравнително високо усвояване на европейски средства, но отливът на чуждестранни инвестиции продължава. Инфраструктурата не е добре развита, като едва 15% от пътищата са в добро състояние. Административните услуги са на добро ниво, но местните данъци и такси постепенно се покачват.

Враца е сред областите, в които най-бързо намалява населението. Повечето показатели за състоянието на образователната система и здравеопазването са близки до средните за страната. Въпреки сравнително високата престъпност разкриваемостта на престъпленията е висока, а работата на местните съдилища – сравнително бърза. Областта изостава с развитието на канализационната мрежа и изграждането на пречиствателни станции. Културният живот се характеризира с нисък интензитет.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или