Шумен

В област Шумен след намаляване на обема на произведения БВП през 2009 г. той отново започва да нараства, но и през 2014 г. по показателя БВП на човек от населението областта все още е значително под средното ниво за страната. Това е свързано в голяма степен и с изоставането по отношение на вътрешните и външните инвестиции в областта въпреки сравнително доброто усвояване на европейски средства. Шумен остава и сред областите с най-висока безработица, сравнително висока икономическа активност, ниска заетост и влошена образователна структура на работната сила. Шумен е областта с най-висок дял на автомагистралите и първокласните пътища.

Въпреки застаряването на населението в цялата страната демографската картина в областта остава сравнително по-благоприятна. Проблем остават ниските резултати на матурите за образованието и недостигът на лекари за здравеопазването. В същото време Шумен получава добри оценки за сигурност и правосъдие заради сравнително ниския брой регистрирани престъпления, високата им разкриваемост и бързото приключване на наказателните дела. Шумен е сред областите с най-много посещения на музеите и библиотеките спрямо населението.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или