Перник

Нивото на доходите в област Перник е сравнително високо, което се дължи на всекидневната трудова миграция към столицата и на по-високия размер на средните пенсии в областта. Пазарът на труда постепенно се възстановява, въпреки че паралелно с повишаването на заетостта повече хора активно започват да търсят работа и се присъединяват към редиците на безработните. През последните години е налице известен отлив на чуждестранни инвестиции, а усвояването на европейски средства е сравнително ниско. Областта се характеризира с добро състояние на инфраструктурата и благоприятна данъчна среда, но в същото време изостава в други сфери като прозрачността на местната администрация и разширяването на кадастралното покритие.

Перник е една от четирите области, в които лицата на 65 и повече години са два пъти повече от тези на възраст до 14 години включително. Индикаторите за качеството и обхвата на образователната система са близки до средните за страната. Областта се характеризира с ограничена леглова база в болниците и недостатъчно медицински специалисти. Престъпността е сравнително висока, а разкриваемостта – ниска. За сметка на това се забелязват признаци на повишаваща се ефективност в съдебната система. Добрата оценка за качеството на околната среда е следствие най-вече от високата свързаност с ВиК и пречиствателни станции. В областта на културата благоприятни тенденции се забелязват само по отношение на посещаемостта на местните музеи.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или