Сливен

Сливен остава една от най-слабо развитите области в страната, но състоянието на пазара на труда се подобрява, а бедността намалява. Заплатите и доходите се покачват, но остават по-ниски от средните за страната. Областта продължава да бъде слабо привлекателна за чужди инвестиции, а общините ѝ се отличават с много ниско усвояване на европейските средства. Дейността на администрацията в областта е относително добра, но някои от основните местни данъци се покачват до рекордно високи нива през 2016 г. Състоянието на пътните настилки остава най-доброто в страната, но използването на интернет е слабо разпространено.

Демографската картина остава добра в сравнение с останалата част от страната, но състоянието на образованието не е добро – относителният дял на отпадналите от основно и средно образование расте до изключително високи за страната нива, а успехът от матурите трайно се понижава. Нивото на детска смъртност е високо, а съотношението на лекарски персонал към броя на населението е едно от най-ниските. Състоянието на правораздаването се подобрява – разкриваемостта расте, а честотата на самите престъпления спада. Околната среда е в добро състояние, но културният живот е сравнително слабо развит.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или