Пловдив

През 2014 г. се отчита известно забавяне на икономиката в областта. Пазарът на труда също не отбелязва сериозно подобрение, въпреки че безработицата намалява през 2015 г. През 2014 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в областта се повишават, но при чуждите инвестиции се отчита известен отлив след четиригодишен постоянен приток на капитал. Качеството на пътищата в областта продължава да е по-високо от средното за страната и се повишава през последните две години.

В област Пловдив застаряването на населението е по-бавно от това в страната. Пловдив остава и една от малкото области с положителен механичен прираст. В образованието се отчитат едни от най-високите дялове на второгодниците и отпадналите от основното и средното образование, но зрелостниците показват сравнително добър успех на матурите. Пловдив е сред областите с най-много лекари, легла в болниците и лекувани болни спрямо броя на населението. Въпреки сравнително високата натовареност на съдилищата в областта това не се отразява на бързината в работата на съда. Посещенията на театри, музеи и библиотеки са по-малко в сравнение със средните в страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или