Благоевград

Въпреки че пазарът на труда в област Благоевград показва признаци на оживление, заплатите в областта нарастват по-бавно от средните нива за страната. Относително ниският дял на висшистите – около 20% от населението, показва, че огромната част от студентите напускат областта, след като завършат своето образование, което поставя пречки пред по-нататъшното развитие. Инвестициите постепенно нарастват, но както те, така и усвояването на европейски средства остават под средните за страната. Делът на пътищата в добро състояние нараства, макар и гъстотата на пътната и железопътната мрежа да остава ниска. Нивото на местните данъци е сравнително ниско, а оценката за дейността на местната администрация е близка до средните нива за страната.

Сравнително добрата възрастова структура на населението оказва положителен ефект и върху естествения прираст, който е далеч по-благоприятен от средния за страната. Изселванията от областта остават интензивни. Образователната система успява да обхване голяма част от подлежащото на образование население, но резултатите на зрелостниците на матурите по БЕЛ се влошават. В областта продължава да има недостиг на медицински специалисти и легла в МБАЛ. Околната среда остава в добро състояние най-вече заради ниските вредни емисии. Местната съдебна система е относително бавна въпреки неголямата натовареност на съдиите. Интензитетът на културния живот остава нисък.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или