Плевен

Условията на живот в област Плевен са по-добри от средните за страната, което се дължи на сравнително високите доходи и на постепенното възстановяване на пазара на труда. Инвестиционната активност е по-висока от периода преди кризата, но остава под средните за страната нива. Усвояването на европейски средства е сравнително добро, но нивата на местните данъци и такси остават едни от най-високите в страната, а административното развитие изостава.

Демографската картина в областта е по-благоприятна от тази в останалите области в Северозападна България, но и тук негативните демографски тенденции са ясно изразени. Състоянието на образованието остава незадоволително и дори се влошава по някои ключови индикатори като представянето на учениците на матурите. Областта запазва водещото си място в сферата на здравеопазването, а състоянието на околната среда е в унисон с това в по-голямата част от страната. Правораздаването в областта е сравнително бързо, но равнището на престъпността е по-високо от това в страната, а разкриваемостта на престъпленията пада през 2015 г. Културният живот става по-интензивен, но все пак изостава от средните за страната нива.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или